• کابینۀ شخصی

GOLD H1 معاملات تحت فشار خط ترند گرایش های نزولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 طبق پیش بینی مقاله ی قبلی،  تحکیمات نرخی موقت بودند. چرا که تحت فشار خط SMA- (H4) با افت نرخ گذاری های طلا، تا پشتیبانی هدفی 1240.0، برخورد نمودیم. این افت به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، شدت یافت. هم اکنون نیز، با نوسان سازی نرخ گذاری ها، مابین کانال گرایش های افقی 1250.7–1260.7 مواجه می باشیم. در این بین، خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش، به موازات تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1)، منجر به افزایش یابی تصحیحاتی نرخ گذاری ها گردیده است.

 خروج نرخ گذاری ها از محدوده ی کانال افقی 1250.7–1260.7، چگونگی گرایش های آتی نرخ طلا را در چشم انداز میان مدت، مشخص خواهد نمود. چرا که شناور بودن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) در حوالی %50 اشباع بازار، مبنی بر ابهام نرخ گرایش های آتی می باشد. نفوذ نرخ گذاری ها و خط SMA-5 (H1)، به مقاومت خط EMA-200 (H1) و سطح 1256.5 تحکیمات آتی نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال گرایش های افقی یاد شده را، به دنبال خواهد داشت.

 در این بین، نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع خرید، به موازات تست استقامتی بازه ی مقاومت 1259.0–1260.7، افزایش آتی نرخ طلا، تا سطح آینه ای 1262.0 را، به دنبال خواهد داشت. بازگشت نرخ گذاری ها در پی اصابت با این مقاومت، می تواند با تست مابعد بازه ی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H1) و محدوده ی نرخی 1252.5–1247.5، همراه گردد. در صورت شکسته شدن پشتیبانی 1247.5، می توان با افت مابعد نرخ گذاری ها تا مینیموم سال 2018 – سطح 1237.0، برخورد نمود.

 نمودار 4 ساعته نمایان گر برتری میان مدت فروشندگان می باشد. اما احتمال بروز افزایش های موقت نرخ طلا، تا مقاومت خط EMA-200 (H4) نیز، همواره موجود است. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز ابر های ایچیموکو (H4) و ماکسیموم موضعی 1258.0–1260.7 مبنی بر احتمال ادامه یابی گرایش های افزایشی نرخ طلا خواهد افزود. آغاز یابی چنین سناریویی تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H4) می تواند با تست مابعد مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطوح 1276.0–1284.0 نیز، همراه گردد.

 تحکیمات آتی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح 1284.0 احتمال رشد میان مدت نرخ گذاری های این دارایی را، افزایش خواهد نمود. چرا که این مقاومت از سمت ابر های ایچیموکو، در نمودار 24 ساعته (D1) پشتیبانی می گردد.

 مستقر بودن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) در حوالی %50 اشباع بازار، مبنی بر ابهام نرخ گرایش های آتی طلا بوده، اما افزایش آتی نرخ گذاری های این دلرایی، بر فراز خط SMA-5 (D1) و ماکسیموم موضعی 1260.7، بر احتمال رشد مابعد نرخ طلا، خواهد افزود.

 چنین تصحیحات میان مدتی می تواند تا محدوده ی 1284.0–1300.0 و مقاومت خط EMA-200 (D1) نیز، ادامه یابد. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز این خط و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، احتمال رشد بلند مدت نرخ طلا را، در چهارچوب گرایش های صعودی 2016–2018 ، افزایش خواهد نمود.

 شکسته شدن پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی مینیموم سال 2018 – سطح 1237.0، می تواند با ادامه یابی افت اواسط آپریل، تا سطوح 1210.0–1200.0 همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1260.7، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1251.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1300.0
 • 3 مقاومت: 1284.0
 • 2 مقاومت: 1272.0
 • 1 مقاومت: 1260.7
 •  نرخ کنونی: 1256.2
 • 1 پشتیبانی:  1251.0
 • 2 پشتیبانی:  1247.5
 • 3 پشتیبانی:  1237.0
 • 4 پشتیبانی:  1210.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.