• کابینۀ شخصی

GOLD Daily نزدیکی به ماکسیموم سال 2016

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پیش بینی های مربوط، به افت کوتاه مدت نرخ گذاری ها در مقاله ی قبلی، درست رقم خورد. از تاریخ 5 تا 12 فوریه، با کاهش 300 نقطه ای نرخ طلا، تا سطح پشتیبانی 1308.0، رو به رو شدیم. از اوایل این هفته نرخ این دارایی افزایش یافت و در حال حاضر در حال تحکیم یابی، بر فراز محدوده ی پشتیبانی 1349.0-1345 می باشد. با توجه به نزدیک شدن نرخ گذاری ها، به ماکسیموم سال 2016 (1365.0-1375.0)، احتمال بازگشت نزولی آتی نرخ طلا، پس از برخورد با این سطح نیز، افزایش میابد. در پی این بازگشت نزولی، با ادامه یابی گرایش های افقی، مابین کانال 1365.0-1345.0، رو به رو خواهیم شد.

نفوذ در پیش روی خطوط شاخص نوسانگر stochastic، بالا تر از %80 اشباع خرید (نمودار 24 ساعته)، احتمال تحکیم یابی میان مدت نرخ گذاری ها، تا سطوح ماکسیموم 1365.0-1375.0  را، افزایش می نماید. با این وجود و با در نظر گیری شرایط نمودار 4 ساعته، احتمال افت کوتاه مدت نرخ گذاری ها، در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسانگر stochastic، پایین تر از %80 اشباع خرید این دارایی را نیز، افزایش می یابد.

نزدیک ترین بازه ی پشتیبانی چنین افتی، شامل سطوح 1349.0-1345.0 خواهد بود. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این بازه ی نرخی، با افت مابعد نرخ گذاری ها تا محدوده ی 1336.0 и 1325.0، برخورد خواهیم نمود. این محدوده از طریق خط EMA-200 و ابر های شاخص ایچیموکو نیز، پشتیبانی می گردد. از سویی دیگر این محدوده ی نرخی با بازه ی تصحیحاتی  38.2-61.8% شبکه ی فیبوناچی ترسیم شده طبق ضربان نرخی هفته ی قبل نیز، هم سطح می باشد. نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی 1325.0، به موازات عبور خطوط شاخص نوسانگر stochastic (H-4)، پایین تر از %80 اشباع خرید، می تواند با کاهش ما بعد نرخ گذاری ها، تا سطح 1308.0 و خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی جولای 2017 نیز، همراه گردد.

با این وجود، گرایش های کلی و افزایشی نرخ گذاری ها در نمودار هفتگی، هنوز پایدار می باشند.اما از سویی دیگر و با توجه به عبور اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (Weekly)، پایین تر از %80 اشباع خرید، احتمال سقوط دوباره ی نرخ گذاری ها، پس از اتمام جلسات معاملاتی این هفته را، افزایش می دهد.

 

در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به محدوده ی پشتیبانی 1336.0–1325.0، با شکل گیری این سناریو مواجه خواهیم شد. و یا اینکه در آینده ای نزدیک با افزایش کوتاه مدت نرخ گذاری ها تا ماکسیموم موضعی یاد شده برخورد خواهیم نمود، که پس از برخورد نرخ به این سطح، با سقوط دوباره ی نرخ این دارایی، برخورد خواهیم نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1365.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1349.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقومت:  1440.0
 • 3 مقومت:  1400.0
 • 2 مقومت:  1380.0
 • 1 مقاومت: 1365.0
 •  نرخ کنونی: 1353.5
 • 1 پشتیبانی: 1349.0
 • 2 پشتیبانی: 1336.0
 • 3 پشتیبانی: 1308.0
 • 4 پشتیبانی: 1295.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.