• کابینۀ شخصی

Gold، Daily. تحکیمات نرخی بر فراز کانال گرایش های افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های اخیر، افزایش نرخ طلا، تا سطح هدفی مقاومتی 1305.0 نموداری، به وقوع پیوسته است. رشد ایجاد شده، به میزان 700 نقطه ی نموداری بوده و هم اکنون نیز، با تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز این سطح مواجه می باشیم.

ضربان کاهشی اخیرا ایجاد شده ی نرخ این دارایی، که مابین کانال گرایش های افقی هفته ی اخیر پدیدار گردیده است، از قوت چندانی برخوردار نبوده و حتی با ایجاد اکسترموم موضعی نیز، برخورد ننموده ایم. فشردگی فعلی کندل های نموداری، که دارای شمایلی افزایشی می باشند، بیشتر شبیه به شکل گیری به زود مثلثی افزایشی، با بروز تصحیحاتی اندک و نزولی، اما افزایش های مابعد، جلوه می نماید. علاوه بر این، سایه های زیرین کندل های شکل گرفته در این محدوده، کوتاه تر از سایه های بالایی می باشند. چرا که فشار نرخی، هنوز از طرف خریداران طلا، ابراز می گردد.

با این وجود، در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی جولای و نفوذ نزولی خطوط شاخص نوسان گر stochastic، پایین تر از %80 اشباع خرید این جفت ارزی، احتمال کاهش نرخ گذاری ها، تا بازه ی تصحیحاتی 61.8%-38.2% شبکه ی فیبوناچی، برخورد خواهیم نمود. یعنی تا بازه ی پشتیبانی 1290.0-1270.0. سطح 1290.0، از سوی ابرهای شاخص ایچیموکو پشتیبانی می گردد و سطح 1270.0 نیز، از سوی خط شاخص میانگین متحرکت نمایی 200 روزه ی EMA، پشتیبانی می گردد.

در صورت بررسی نمودار 4 ساعته ی این دارایی، با تحکیم یابی بلقوه ی نرخ گذاری ها، برخورد خواهیم نمود. همچنین پرواز مستقیم خطوط شاخص نوسان گر stochastic، مندرج در تایم فریم یاد شده، نمایانگر ادامه یابی تاخت خریداران در چشم انداز کوتاه مدت، همچون بلند مدت نرخ طلا، میباشد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1326.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1305.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1380.0
 • 3 مقاومت:1372.0
 • 2 مقاومت:1350.0
 • 1 مقاومت:1326.0
 •  نرخ کنونی: 1319.0
 • 1 پشتیبانی:1305.0
 • 2 پشتیبانی:1290.0
 • 3 پشتیبانی:1270.0
 • 4 پشتیبانی:1236.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.