• کابینۀ شخصی

GOLD H1 چهارچوب گرایش های نزولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 طبق پیش بینی های مقاله ی اخیر، تست استقامتی خط ترند گرایش های نزولی، منجر به افت نرخ طلا گردید. در واقع همراه با اتمام یابی افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها و شکسته شدن پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، با تقویت یابی فروشندگان طلا برخورد نمودیم. گرایش های نزولی هنوز ادامه داشته و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، به محدوده ی اشباع فروش، احتمال بروز افزایش های تصحیحاتی را، در چشم اندازی کوتاه مدت، افزایش می نماید.

 تحت فشار خط SMA-5 (H1)، می توان با ادامه یابی افت نرخ طلا، تا خط مرکزی کانال گرایش های نزولی و سطح پشتیبانی 1200.0 نیز، برخورد نمود. خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) از محدوده ی اشباع فروش، می تواند منجر به کند شدن افت نرخی این دارایی گردد. چنین امری می تواند با شکل گیری گرایش های فلت و افقی نیز، همراه گردد.

 افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع خرید، و شکسته شدن سطح 1230.0 نموداری، احتمال انعکاس گرایشی نرخ طلا را، در چشم اندازی میان مدت افزایش می نماید. اما تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز ماکسیموم موضعی 1229.0-1230.0، می توان با ادامه یابی گرایش های نزولی نرخ طلا، رو به رو شد. (نمودار 4 ساعته)

 تحت فشار خط SMA-5 (H4) می توان با ادامه یابی گرایش های افولی نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی سطح هیجانی 1200.0، برخورد نمود. در این بین، خروج خطوط شاخص نوسان گر نمودار 4 ساعته، از محدوده ی اشباع فروش، افت آتی نرخ طلا را، کند تر خواهد نمود. در حال حاضر با احتمال انعکاس یابی گرایش های نزولی نرخ این دارایی، در پی برخورد با خط مرکزی کانال گرایشی نزولی، مواجه می باشیم.

 بازگشت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با بازه ی نرخی 1210.0-1200.0، می تواند با ادامه یابی نوسان سازی فلت و افقی نرخ طلا و یا تست استقامتی بازه ی مقاومتی 1229.0-1230.0، همراه گردد. محدوده ی یاد شده تحت فشار ابر های شاخص ایچیموکو (H4) استقرار دارد. نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده، به موازات نزدیک تر شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به مرز %50 اشباع بازار، می تواند شکل گیری بازه ی افقی 1265.0-1200.0 را، به دنبال داشته باشد.

 ورود به زود خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، می تواند با تقویت یابی گرایش های نزولی نرخ طلا، همراه گردد. تحت فشار خط SMA-5 (D1) و در بطن کانال گرایش های کاهشی، می توان با دست یابی نرخ گذاری ها به پشتیبانی 1200.0 نیز، برخورد نمود. این سطح پشتیبانی بر فراز خط ترند گرایش های افزایشی 14.07.2005 تا 17.12.2015، مستقر می باشد. شکسته شدن این پشتیبانی می تواند با افول آتی نرخ طلا، تا مینیموم سال 2016 – سطح 1120.0 نیز، ادامه یابد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1229.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1210.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1280.0
 • 3 مقاومت: 1260.0
 • 2 مقاومت: 1240.0
 • 1 مقاومت: 1229.0
 •  نرخ کنونی: 1216.0
 • 1 پشتیبانی: 1210.0
 • 2 پشتیبانی: 1200.0
 • 3 پشتیبانی: 1180.0
 • 4 پشتیبانی: 1120.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.