• کابینۀ شخصی

GOLD H4 افزایش تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی 1343.0 و به خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %80 اشباع خرید، با تقویت یابی گرایش های نزولی، به میزان 240 نقطه، برخورد نمودیم. همان طور که انتظار می رفت، این افت تا پشتیبانی خط EMA-200 (H4) و بازه ی نرخی 1343.0–1344.0 نیز، ادامه یافت. در حال حاضر نرخ گذاری ها در حال نوسان سازی مابین کانالی از گرایش های افقی 1337.0–1344.0، می باشند. شاخص نوسان گر نمودار ساعتی، نمایان گر عدم مشخص بودن گرایش های کوتاه مدت می باشد.

همراه با ادامه یابی تحکیمات نرخ طلا، بر فراز خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید و نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مقاومت 1344.0 نموداری، احتمال وسعت یابی صعود تصحیحاتی نرخ طلا، تا خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی دسامبر 2017 نیز، افزایش خواهد یافت. این محدوده شامل بازه ی مقاومتی 1350.0–1355.0/1356.0، می باشد.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به پشتیبانی 1337.0 و تحرکات نرخی پایین تر از خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به بازه ی اشباع فروش 50%-20%،  می توان با تقویت یابی کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی EMA-200 (H4) و بازه ی نرخی 1327.0–1320.0 نیز، مواجه شد. همراه با نفوذ مابعد نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1320.0، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، می توان با ادامه یابی افول نرخ طلا، تا سطح پشتیبانی کانال افقی 1365.0–1310.0 نیز، برخورد نمود (Daily). این کانال افقی از آغاز سال جدید میلادی، شکل گرفته است.

با توجه به نمودار 24 ساعته، با تست استقامتی خط  SMA-5 (D1) و سطح 1337.0 نموداری، برخورد خواهیم نمود. نفوذ نرخ گذاری ها به این خط و به این سطح، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به بازه ی اشباع فروش 50%-20%، احتمال ادامه یابی افول تصحیحاتی نرخ طلا را، تا پشتیبانی 1320.0–1320.0 و در بطن کانال گرایش های افقی 1365.0–1310.0، افزایش می نماید.

اما در صورت تحکیمات آتی نرخ طلا، بالا تر از خط  SMA-5 (D1)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %80 اشباع خرید، احتمال وسیع تر شدن افزایش های تصحیحاتی را، تا خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی دسامبر 2017 و محدوده ی 1350.0–1355.0 نیز، افزایش خواهد یافت.  افزایش بیشتر نرخ گذاری ها، بالا تر از خط گرایش مربوطه، می تواند با نفوذ نرخ گذاری ها، به ماکسیموم سال جاری 1365.0 نیز، بی انجامد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1344.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1337.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1370.0
 • 3 مقاومت: 1360.0
 • 2 مقاومت: 1350.0
 • 1 مقاومت: 1344.0
 •  نرخ کنونی: 1339.1
 • 1 پشتیبانی:  1337.0
 • 2 پشتیبانی:  1330.0
 • 3 پشتیبانی:  1320.0
 • 4 پشتیبانی:  1310.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.