• کابینۀ شخصی

GOLD H4 وسعت یابی افزایش تصحیحاتی "در آستانه ی تست استقامتی خط ترند کاهشی"

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، الگوی انعکاس گرایشی "سر و شانه" ی شکل گرفته در کف بازار، تحکیمات ارزی طلا را، به همراه داشت. همانطور که دیرتر انتظار می رفت، این افزایش تصحیحاتی در پی شکست خط گردنه ی الگوی انعکاسی یاد شده و سطح هدفی 1182.0، وسعت یافت. علاوه بر این، خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش، به عنوان عامل اصلی شکل گیری چنین سناریویی، به شمار می آید. در پی تست استقامتی مابعد خط ترند نزولی و سطح هیجانی 1200.0 نموداری، با انعکاس یابی گرایش افزایشی، برخورد نمودیم. دیرتر و در پی شکست این سطح مقاومتی با ادامه یابی افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا خط EMA-200 (H4) نیز، برخورد نمودیم. اما طبق پیشبینی های قبلی، اصابت با مقاومت این محدوده، افت نرخ گذاری ها را، به دنبال داشته. عامل تقویت یابی این سناریو، ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، به حساب می آید.

سطح هیجانی 1200.0 از طریق خط SMA-5 نمودار 4 ساعته پشتیبانی می گردد. تحت پشتیبانی این خط و ورود به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید، احتمال ادامه یابی افزایش میان مدت نرخ گذاری ها، افزایش خواهد یافت. اما تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز ماکسیموم موضعی 1214.0 نموداری، می توان با ادامه یابی افت کلی نرخ گذاری ها، تحت فشار خط ترند نزولی و خط EMA-200 (H4) نیز، مواجه شد.

تقویت یابی خریداران و شکست ماکسیموم 1214.0، به موازات شکست مابعد مقاومت خط EMA-200 (H4)، می تواند با ادامه یابی افزایش میان مدت نرخ گذاری ها، همراه گردد. همین امر نیز می تواند با تست استقامتی مابعد خط ترند نزولی و سطح مقاومت هدفی 1235.0 نموداری، همراه گردد. انعکاس یابی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با این سطح، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع خرید و یا بازگشت زود هنگام این خطوط از محدوده ی مربوطه، نرخ گرایش افزایش میان مدت را، کند تر نموده و می تواند با آغاز یابی گرایش نزولی میان مدت این دارایی نیز، همراه گردد.

تقویت یابی فروشندگان، به موازات شکست خط SMA-5 (H4) و سطح پشتیبانی هیجانی 1200.0 می تواند بر احتمال ادامه یابی افت کلی نرخ گذاری ها در چشم اندازی طولانی مدت، بی افزاید. همین امر به نوبه ای می تواند با شکست مابعد پشتیبانی 1196.0 نموداری نیز، همراه گردد. تنها در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش، می توان با تقویت یابی گرایش نزولی 28 آگوست برخورد نمود. علاوه بر این، کاهش نرخی یاد شده می تواند در پی تست استقامتی ابر های ایچیموکو (H4) و سطح 1180.0 نموداری نیز، متوقف گردد.

این سطح پشتیبانی از طریق خط SMA-5 نمودار 24 ساعته، پشتیبانی می گردد. در صورت انعکاس نرخ گذاری ها از این خط می توان با وسعت یابی افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، در چهارچوب گرایش نزولی بلند مدت نرخ طلا نیز، برخورد نمود. تحکیمات آتی نرخ این دارایی، تحت حمایت خط SMA-5 (D1)، بر احتمال دست یابی نرخ گذاری ها به مقاومت خط ترند کاهشی نیز می افزاید. بروز چنین افزایشی تا سطح 1218.0 نموداری، در پی ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، امکان پذیر تر، جلوه خواهد نمود.

شکل گیری چنین سناریویی می تواند با تست استقامتی مابعد مقاومت ابر های ایچیموکو (D1) و خط ترند نزولی نیز، همراه گردد. بدین صورت نیز، افزایش نرخ گذاری ها تا محدوده ی مقاومت 1218.0-1230.0، امکان پذیر خواهد گردید. اما انعکاس یابی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با این سطح، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید و یا بازگشت زود هنگام این خطوط از محدوده ی مربوطه، نرخ گرایش افزایشی میان مدت را، کند تر نموده و می تواند با آغاز یابی گرایش نزولی میان مدت این دارایی نیز، همراه گردد. در حال حاضر نیز، با ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها درچهارچوب کانال گرایش افقی 1160.0–1218.0 مواجه می باشیم.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1214.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1196.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1235.0
 • 3 مقاومت: 1230.0
 • 2 مقاومت: 1218.0
 • 1 مقاومت: 1214.0
 •  نرخ کنونی: 1206.5
 • 1 پشتیبانی: 1196.0
 • 2 پشتیبانی: 1183.0
 • 3 پشتیبانی: 1160.0
 • 4 پشتیبانی: 1140.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.