• کابینۀ شخصی

NZDUSD H-4 تغییر گرایش یا افزایش تصحیحاتی؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی شکل گیری الگوی انعکاسی (سر و شانه) که در متن مقاله ی قبلی تشخیص داده بودیم، با افت 120 نقطه ای نرخ NZD برخورد نمودیم. این افت تا سطح هدفی پشتیبانی 0.7280 نیز، ادامه یافت. این افت در پی افزایش نرخی دلار ایالات متحده که از اوایل هفته ی اخیر، آغاز یافته بود، به وقوع پیوست.  اما همراه با آغاز یابی جلسات معاملاتی امروز، با تحکیمات دوباره ی نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، برخورد نمودیم. این افزایش در پی انعکاس یابی گرایش های نرخی، پس از برخورد با خط گرایشی 6 دسامبر 2017، آغاز یافته.

در صورت نفوذ به زود نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت 0.7350، همراه با نفوذ خطوط شاخص stochastic، بالا تر از %80 اشباع خرید این جفت ارزی (نمودار H-4)، با ادامه یابی افزایش های مابعد، تا سطوح 0.7370 و 0.7430 نیز، برخورد خواهیم نمود.

اما در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با بازه ی نرخی 0.7350–0.7370، به موازات گیر افتادن نرخ NZD/USD پایین تر از خط SMA-5 (نمودار Daily)، می توان با ادامه یابی گرایش های افقی نرخ این جفت ارزی، مابین سطوح 0.7280–0.7370 نیز، برخورد نمود.

با توجه به شبکه ی فیبوناچی ترسیم شده، طبق آخرین ضربان نرخی، در خواهیم یافت، که بازه ی نرخی 0.7300–0.7280، با سطح تصحیحاتی 38.2% شبکه ی فیبو نیز، هم سطح می باشد. چنین امری احتمال انعکاس یابی مابعد گرایش های نرخی، پس از برخورد با محدوده ی مربوطه را، افزایش می نماید.

در این بین نیز، در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی 0.7300–0.7280، با عمیق تر شدن افت های ما بعد، تا سطوح 0.7240 و 0.7178، که با خط EMA-200 (نمودار Daily) نیز، هم سطح می باشند، برخورد خواهیم نمود.

آیا در حال حاضر با تغییر یابی گرایش های میان مدت رو به رو می باشیم یا با افزایشی تصحیحاتی؟

به منظور روشن ترشدن چگونگی گرایش های نرخی آتی NZD/USD، می بایست از قبل از خروج نرخ شاخص USDX، از محدوده ی 88.00–90.40 صبر نمود. چرا که تنها در پی بروز چنین امری، با خروج نرخ گذاری های NZD/USD از محدوده ی نا معین نرخی 0.7178–0.7430، مواجه خواهیم شد.

به همین دلیل، به منظور اجرای معاملات میان مدت، بهتر است به بررسی چگونگی تغییرات شاخص دلار ایالات متحده USDX و خروجش از محدوده ی نرخی 88.00–90.40، پرداخت.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7350، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7300، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  0.7500
 • 3 مقاومت:  0.7430
 • 2 مقاومت:  0.7370
 • 1 مقاومت:  0.7350
 •  نرخ کنونی: 0.7334
 • 1 پشتیبانی:  0.7300
 • 2 پشتیبانی:  0.7280
 • 3 پشتیبانی:  0.7240
 • 4 پشتیبانی:  0.7178

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.