• کابینۀ شخصی

NZDUSD H4 درحال نزدیک شدت به کف بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

انتظارات مان در رابطه با افت به زود نرخ گذاری ها، به حقیقت پیوست. چرا که در پی شکسته شدن سطح پشتیبانی 0.7330 و خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش و نفوذ خط SMA-5 (H4)، به پشتیبانی خط EMA-200 (H4)، با افت 370 نقطه ای نرخ گذاری های NZDUSD، تا سطح پشتیبانی هدفی 0.7000 نموداری، برخورد نمودیم.

نفوذ به زود سطح پشتیبانی 0/6960 نموداری، تحت فشار مقاومت خط SMA-5 (H4) و به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از 20% اشباع فروش، می تواند با ادامه یابی افت این جفت ارزی، در چشم اندازی کوتاه مدت و تا پشتیبانی خط ترند گرایش های افزایشی آپریل 2002 و یا خط گرایش های افزایشی مارچ 2009، یعنی تا بازه ی نرخی 0.6900-0.6800، همراه گردد.

در صورت بازگشت صعودی نرخ گذاری ها در پی برخورد با کف بازار و تحکیمات مابعد شان، بر فراز سطح 0.7030 و پشتیبانی خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از محدوده ی 20%-50% اشباع بازار، می توان با وسعت یابی ضربان تصحیحاتی-افزایشی نرخ دلار نیوزیلند، در چهار چوب کانال گرایش های افقی 0.6960-0.7050، مواجه شد.

اما تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها بر فراز سطح 0.7050، و پشتیبانی خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، تحرکات افزایشی تقویت خواهند یافت. چنین امری می تواند با دستیابی نرخ گذاری ها به مقاومت خط EMA-200 (H4) و بازه ی نرخی 0.7100-0.7130، همراه گردد.

با توجه به نمودار 24 ساعته ی این جفت ارزی، در صورت گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط ترند گرایش های افزایشی دسامبر 2017 و ادامه یابی افت نرخی دلار نیوزیلند، تحت فشار خط SMA-5 (D1)، با تقویت یابی فروشندگان تا محدوده ی نرخی 0.6900-0.6800 نیز، رو به رو خواهیم شد.

علاوه بر این، در صورت بازگشت نرخ گذاری ها پس از برخورد با خط ترند قرمز رنگ، و تحت پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %20 اشباع فروش، احتمال شکل گیری افزایش های تصحیحاتی نرخ دلار نیوزیلند، تا سطح مقاومت 0.7100، افزایش خواهد یافت.

در صورت تحکیمات نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح مقاومت مربوطه و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %80 اشباع فروش، می توان با تقویت میان مدت خریداران، تا مقاومت خط EMA-200 (D1) و سطح 0.7200 نیز، برخورد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7050، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6960، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:0.7300
 • 3 مقاومت:0.7200
 • 2 مقاومت:0.7100
 • 1 مقاومت:0.7050
 •  نرخ کنونی: 0.6986
 • 1 پشتیبانی: 0.6960
 • 2 پشتیبانی: 0.6900
 • 3 پشتیبانی: 0.6800
 • 4 پشتیبانی: 0.6400

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.