• کابینۀ شخصی

NZDUSD H4 تست استقامتی خط ترند نزولی به چه خواهد انجامید؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، در پس خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic 24 ساعته از محدوده ی اشباع فروش، با تقویت یابی خریداران برخورد نمودیم. همانطور که احتمال می رفت، افزایش تصحیحاتی میان مدت نرخ گذاری ها تا سطح هدفی 0.6700 ادامه یافت. درحال حاضر با نزدیکی نرخ گذاری ها به مرز بالایی کانال گرایش نزولی مواجه گردیده ایم. ورود به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic 24 ساعته به محدوده ی اشباع خرید، می تواند با تحکیم یابی بیشتر نرخ دلار نیوزیلند، تا سطح 0.6800 نیز، همراه گردد.

گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط EMA-200 (H4) می تواند کند تر شدن گرایش های افزایشی را، به دنبال داشته باشد. افت آتی نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (H4)، بر احتمال شکست به زود مینموم موضعی 0.6690، خواهد افزود. بروز چنین امری می تواند با تست استقامتی ابر های ایچیموکو (H4) همراه گردد. علاوه بر این به موازات این سطح، با عبور خط ترند افزایشی 15 آگوست نیز، برخورد خواهیم نمود. ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش می تواند با تقویت یابی فروشندگان و شکل گیری چنین سناریویی، همراه گردد.

چنین افت موقتی، در چهارچوب افزایش های میان مدت، می تواند به موازات تست استقامتی سطح 0.6620، اتمام یابد. اما در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز خط EMA-200 (H4) و ماکسیمو موضعی 0.6725/30، احتمال ادامه یابی رشد میان مدت نرخ دلار نیوزیلند، تا سطح 0.6760 نیز، ادامه خواهد یافت. عامل شکل گیری چنین سناریویی، ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به بازه ی اشباع فروش، به شمار می آید.

با توجه به نمودار 24 ساعته، افزایش میان مدت نرخ گذاری ها، همچون افزایشی تصحیحاتی در چهارچوب گرایش نزولی بلند مدت، به نظر می رسد. چرا که هنوز با ادامه یابی گرایش نزولی نرخ این جفت ارزی، تحت فشار ابر های شاخص ایچیموکو (D1)، مواجه می باشیم. ورود به زود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، می تواند با تقویت یابی خریداران همراه گردد. چنین امری نیز، منجر به افزایش مابعد نرخ گذاری ها، تا سطح 0.6800 خواهد گردید.

شکست این سطح می تواند تحکیم یابی نرخ گذاری ها تا مقاومت خط EMA-200 (D1) و سطوح 0.6880–0.6900 را نیز، به دنبال داشته باشد. بازگشت زود هنگام خطوط این شاخص نوسان گر از محدوده ی اشباع خرید، به موازات انعکاس یابی نرخ گذاری ها از سطوح مقاومتی یاد شده و 0.6800، می تواند با ادامه یابی گرایش فلت نرخ NZD/USD و یا افت نرخی این جفت ارزی، در چشم اندازی میان مدت، همراه گردد.

پیشنهادات:

· بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.6730، میسر خواهد گشت.

· بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6690، میسر خواهد گشت.

· به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

· 4 مقاومت: 0.6900

· 3 مقاومت: 0.6880

· 2 مقاومت: 0.6800

· 1 مقاومت: 0.6730

· نرخ کنون: 0.6700

· 1 پشتیبانی: 0.6690

· 2 پشتیبانی: 0.6520

· 3 پشتیبانی: 0.6540

· 4 پشتیبانی: 0.6500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.