• کابینۀ شخصی

پیش بینی افزایش قیمت نفت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نفت خام WTI در بالای 89 دلار در هر بشکه

همین دیروز ما در مورد چشم انداز افزایش قیمت نفت بحث کردیم و امروز شاهد تکرار شدن سقف های قیمتی از نوامبر 2022 هستیم. با توجه به عدم وجود تغییرات قابل توجه در پیشینه خبری، دلیل رشد را باید در رویدادهایی جستجو کرد که قبل تر رخ داده است.
بارزترین عامل، کمبود فزاینده نفت است. گزارش منتشر شده اوپک حاکی از افزایش کسری نفت در سه ماهه آینده به 3 میلیون بشکه است. واقعیت این است که اقتصاد جهان به رشد خود ادامه می دهد، هرچند به کندی، در حالی که عربستان سعودی و روسیه تولید نفت را کاهش داده اند.
کسری امروز و افزایش این کسری در آینده نزدیک، به طور کامل خطرات مرتبط با مشکل رکود در اروپا و کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی در چین را پوشش می دهد.

تحلیل تکنیکال

شکست سطح مقاومتی 88.00 دلار موجی از رشد را به راه انداخت که در نتیجه نفت به سطح هدف 89.00 دلار رسیدند. ضمنا در نظر گرفتن این نکته مهم است که سطح مقاومت روانی بعدی نزدیک به 90.00 دلار است.
با در نظر گرفتن همه اینها، احتمال ایجاد یک کاهش اصلاحی وجود دارد، اگرچه روحیه کلی این بازار صعودی باقی می ماند.
تنها بازگشت و تثبیت قیمت نفت خام WTI در زیر سطح 88.00 دلار نشان دهنده ضعف خریداران است و احتمال موج عمیق‌تر کاهش را افزایش می‌دهد. تا آن زمان، سناریوی صعودی در اولویت باقی می ماند.