• کابینۀ شخصی

USDCAD H1 تست استقامتی خط ترند افزایشی به چه خواهد انجامید؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش – به وسیع شدن ضربان افزایشی - تصحیحاتی نرخ گذاری ها تا سطح 1.3200 نموداری، منجر شد. همان طور که انتظار می رفت این افزایش در پی برخورد نرخ گذاری ها با خط ترند کلی (کاهشی) متوقف گردید. اما می بایست همواره به یاد داشت که گرایش مقایس بالا تر این جفت ارزی همواره افزایشی بوده، چرا که انعکاس های نرخی که از 22 تا 23 آگوست و در طی معاملات امروزی نیز شاهدشان بودیم، در پی برخورد با این خط ترند افزایشی به وقوع پیوسته اند.

با توجه به نمودارH1  افزایش کوتاه مدت نرخ گذاری ها در چهارچوب فشردگی نرخی (مثلث متقارن)، می تواند ادامه یابد. چرا که تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H1)  و در پی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر ساعتی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، می توان با تقویت یابی خریداران برخورد نمود. این افزایش می تواند تا مقاومت خط EMA-200 (H1) و سطوح 1.3050-1.3060 نیز، ادامه یابد. به منظور بازگشایی معاملات خرید می بایست تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 1.3040 صبر نمود. چرا که این سطح از طریق خط SMA-5 (H4) حمایت می گردد.

تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4) می تواند رشد مابعد نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطح 1.3080 و مقاومت EMA-200 (H4) را نیز، به دنبال داشته باشد. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 1.3050 می توان به بروز چنین سناریویی مطمئن شد. چرا که این سطح تحت فشار ابر های شاخص ایچیموکو (H4) قرار داشته است. ورود نرخ گذاری ها به محدوده ی مقاومت ابر های ایچیموکو می تواند با تست استقامتی مابعد سطح هیجانی 1.3100 نموداری نیز، همراه گردد.

عامل وقوع چنین امری – ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید به شمار می رود. بازگشت نرخ گذاری ها از سطح مقاومت یاد شده به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال تضعیف یابی خریداران دلار ایالات متحده خواهد افزود و می تواند با ادامه یابی افت نرخی این جفت ارزی، تحت فشار خط SMA-5 (H4) نیز، ادامه یابد.

چنین سناریویی می تواند با افت مابعد نرخ گذاری ها پایین تر از خط ترند افزایشی ماه فوریه نیز، همراه گردد. همین امر احتمال تست استقامتی مابعد سطح هیجانی 1.3000 را، خواهد افزود. این سطح به عنوان مینیموم موضعی به شمار نمی آید، اما از طریق خط EMA-200 نمودار 24 ساعته حمایت می گردد.

وسعت یابی این کاهش تصحیحاتی، در بطن گرایش های افزایشی کلی نرخ گذاری ها می تواند بر احتمال ادامه یابی افت میان مدت نرخ دلار ایالات متحده بی افزاید. این افت تحت فشار خط SMA-5 (D1) بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. علاوه بر این چنین افتی می تواند با تست استقامتی خط EMA-200 (D1) و سطوح 1.2960-1.2900 نیز، همراه گردد. تقویت یابی چنین سناریویی بر اثر ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع فروش، امکان پذیر خواهد گردید.

ورود خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع خرید، به موازات تحکیم سابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 1.3100، بر احتمال ادامه یابی افزایش نرخ این جفت ارزی، تحت حمایت خط EMA-200 (D1) نیز، خواهد افزود. چنین رشدی می تواند با اصابت نرخ گذاری ها به مقاومت خط گرایش نزولی 2016-2018 همراه گردد. این خط ترند به موازات سطح 1.3200 نموداری ترسیم گردیده است.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3100، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2960، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3400
 • 3 مقاومت: 1.3260
 • 2 مقاومت: 1.3200
 • 1 مقاومت: 1.3100
 •  نرخ کنون: 1.3024
 • 1 پشتیبانی: 1.2960
 • 2 پشتیبانی: 1.2900
 • 3 پشتیبانی: 1.2800
 • 4 پشتیبانی: 1.2700

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.