• کابینۀ شخصی

USDCAD H4 آیا گرایش های نزولی تقویت خواهند یافت؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی 1.2900 و خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %80 اشباع خرید، با افت نرخ گذاری ها تا سطوح 1.2800–1.2740، برخورد نمودیم. بدین سبب نیز با شکل گیری الگوی انعکاسی (سر و شانه) در سقف بازار، برخورد نمودیم. در حال حاضر با افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها تحت فشار خط EMA-200 (H4)، مواجه می باشیم. تست استقامتی خط SMA-5 (H4)، شکل گیری گرایش نرخی فلت در چهار چوب کانال افقی 1.2740–1.2800 را، به همراه داشته.

نفوذ اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic، بالا تر از %20 اشباع فروش و تحکیمات ارزی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4)، مبنی بر امکان پذیر بودن وسیع تر شدن نوسانات افزایشی-تصحیحاتی، تا مقاومت خط EMA-200 (H4) می باشد.  یعنی تا سطح 1/2850 نموداری. نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، امکان بروز جهش نرخی بلقوه تر نرخ گذاری های این جفت ارزی را، افزایش می نماید. به منظور بازگشایی معاملات خرید می بایست تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از سطح هیجانی 1.2800 نموداری صبر نمود.

ادامه یابی افت فعلی نرخ گذاری ها، پایین تر از خط SMA-5 (H4) و مینیموم موضعی 1.2740، به موازات نفوذ مجدد خطوط شاخص نوسان گر (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، می توان با افت نرخ گذاری ها تا سطح 1.2700 نیز، مواجه شد.

با توجه به نمودار 24 ساعته، با هم سطح بودن پشتیبانی یاد شده با خط گردنه ی الگوی یافت شده، برخورد خواهیم نمود. بدین سبب در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 1.2700 و تحکیمات ما بعد نرخ بر فراز خط EMA-200 (D1)، به موازات ادامه یابی حرکت خطوط شاخص نوسان گر، پایین تر از %20 اشباع فروش، احتمال ادامه یابی افت های میان مدت این جفت ارزی، افزایش خواهد یافت. سیگنال بازگشایی معاملات فروش نیز، شامل عبور خط SMA-5 (D1) ، از خط EMA-200 (D1) خواهد بود.

اما در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، به موازات تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از خط EMA-200 (D1) و سطح 1.2800، احتمال بروز افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، در چهار چوب کانال گرایش های افقی 1.2800–1.2900 نیز، افزایش خواهد یافت.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2800، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2740، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1.3000
 • 3 مقاومت:1.2900
 • 2 مقاومت:1.2850
 • 1 مقاومت:1.2800
 •  نرخ کنونی : 1.2774
 • 1 پشتیبانی: 1.2740
 • 2 پشتیبانی: 1.2700
 • 3 پشتیبانی: 1.2600
 • 4 پشتیبانی: 1.2500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.