• کابینۀ شخصی

USDCAD H4 فشردگی نرخی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت 1.2700 نموداری، بر فراز خط SMA-5 (H4) و تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها بر فراز سطح EMA-200 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید - افزایش های تصحیحاتی تا سطح مقاومت 1.2800 نموداری ادامه یافتند. سپس بر اثر تست طولانی مدت این سطح از سمت بالا، با افزایش بیشتر نرخ گذاری ها، تا ماکسیموم آپریل-می این جفت ارزی را نیز، مشاهده نمودیم. این محدوده شامل سطوح 1.2995-1.3000 می باشد. از نظر کلی در پی نفوذ خط SMA-5 (D1)، به خط EMA-200 (D1)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %80 اشباع خرید،  با افزایش شدید قوه ی تجاری خریداران، برخورد نمودیم.

در حال حاضر نیز، با نزدیک تر شدن خط ترند گرایش های افزایشی (بلند مدت) و خط گرایش های کاهشی (میان مدت) به یک دیگر، مواجه می باشیم. چنین امری مبنی بر بروز فشردگی نرخی می باشد. این فشردگی نرخی میان مدت، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 1.2500-1.3100، رخ می دهد. دور تر شدن آتی نرخ گذاری ها از مقاومت EMA-200 (H4)، تحت فشار خط SMA-5 (H4) و تا قبل از خروج نرخ گذاری ها، از محدوده ی اشباع فروش این جفت ارزی، می تواند با ادامه یابی افت آتی نرخ گذاری ها، تا سطوح پشتیبانی 1.2727-1.2700، همراه گردد. بازگشت نرخ گذاری ها، بر فراز خط EMA-200 (H4) و SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر، به محدوده ی 50%-80%، احتمال ادامه یابی گرایش های فلت را، ما بین سطوح 1.2727-1.2900، افزایش می نماید.

در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از محدوده ی مقاومت ابره ای شاخص ایچیموکو(H4) و در صورت حمایت خط EMA-200 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، می توان با ادامه یابی افزایش کند نرخ گذاری ها نیز، رو به رو شد. تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از بازه ی نرخی 1.2900-1.3000، احتمال ادامه یابی گرایش های افزایشی را بیشتر نموده و محدوده ی یاد شده در نمودار 24 ساعته، از حمایت خط SMA-5 (D1) نیز، برخوردار می باشد.

نفوذ نرخ گذاری ها، به خط SMA-5 (D1) و به موازات نفوذ مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، پایین تر از %20 اشباع فروش، همراه با نفوذ خط SMA-5 (D1) به خط EMA-200 (D1) و گیر افتادن نرخ گذاری ها،پایین تر از محدوده ی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (D1)، یعنی پایین تر از بازه ی نرخی 1.2727–1.2700، منجربه وسعت یابی افت های میان مدت، تا سطح 1.2650 و سپس تا بازه ی 1.2525–1.2500 نیز، خواهد گردید.

در صورت تحکیمات آتی نرخ گذاری ها، بالا تر از بازه ی نرخی 1.2900–1.3000، تحت حمایت خط EMA-200 (D1) و همراه با نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic  (D1)، بالا تراز %80 اشباع خرید، می توان با افزایش یابی آتی نرخ گذاری ها، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1.2500–1.3100 نیز،  برخورد نمود. نوسان سازی فعلی نرخ گذاری ها، مابین خطوط EMA-200 (D1) و SMA-5 (D1)، مبنی برفشرده شدن فازکنونی نرخ گذاری ها مابین سطوح کانال گرایشی –افقی 1.2727–1.2900.1.3000، می باشد. تا قبل از خروج نرخ گذاری ها، از این محدوده، با نا معلوم بودن گرایش های کلی مواجه خواهیم بود. چرا که در حال حاضر با دو نظریه مواجه می باشیم: 1- ادامه یابی افزایش های کلی و کند (بازگشایی معاملات خرید، 2- شکل گیری کاهش تصحیحاتی و موقت (بازگشایی معاملات فروش موقت).

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2800، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2727، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3100
 • 3 مقاومت: 1.3000
 • 2 مقاومت: 1.2900
 • 1 مقاومت: 1.2800
 •  نرخ کنونی: 1.2759
 • 1 پشتیبانی: 1.2727
 • 2 پشتیبانی: 1.2700
 • 3 پشتیبانی: 1.2600
 • 4 پشتیبانی: 1.2500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.