• کابینۀ شخصی

USDCAD H4 احتمال وسعت یابی کاهش تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، در پی ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش، با تقویت یابی گرایش نزولی اواسط آگوست برخورد نمودیم. همانطور که انتظار می رفت، این افت نرخی تا پشتیبانی خط EMA-200 نمودار 24 ساعته، ادامه یافت. اما در طی تست استقامتی سطح هیجانی 1.2900، با انعکاس افزایشی نرخ گذاری ها، برخورد نمودیم. دلیل تقویت یابی این سناریو، خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic، از محدوده ی اشباع فروش به شمار می آید. سپس تحت پشتیبانی خط SMA-5 (D1) با ادامه یابی افزایش نرخی این جفت ارزی، مواجه شدیم. و ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال ادامه یابی کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها خواهد افزود.

در صورت افت نرخ گذاری ها پایین تر از خط SMA-5 (H4)، با تست آتی پشتیبانی 1.3155 برخورد نمودیم. اما ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته با محدوده ی اشباع فروش، با احتمال ادامه یابی گرایش فلت نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال افقی 1.3155-1.3205، همراه خواهد گردید. ورود آتی خطوط این شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال ادامه یابی کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها خواهد افزود. این کاهش می تواند تا پشتیبانی خط EMA-200 (H4) و سطح 1.3100 نموداری نیز، ادامه یابد.

دوری شدید خط SMA-5 (H4) از پشتیبانی EMA-200 (H4) بر احتمال بروز این افت تصحیحاتی می افزاید. اما به منظور بازگشایی معاملات فروش می بایست تا شکست سطح 1.3155 نموداری صبر نمود. چرا که تضعیف یابی نرخ گذاری ها پایین تر از این سطح، نرخ این جفت ارزی را وارد محدوده ی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4) خواهد نمود. در صورت شکست این سطح پشتیبانی می توان با ادامه یابی افت نرخی این جفت ارزی، تا سطوح 1.3100 و 1.3050 نموداری، برخورد نمود. کمی پایین تر از این بازه ی پشتیبانی با عبور خط ترند افزایشی 17 آپریل، مواجه خواهیم شد. (نمودار Daily)

ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال ادامه یابی گرایش افزایشی نرخ گذاری ها خواهد افزود. در صورت خروج خطوط این شاخص نوسان گر از محدوده ی مربوطه، می توان با وسعت یابی تصحیحات میان مدت نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و بازه ی 1.3155–1.3140 نیز، برخورد نمود. علاوه بر این دوری شدید خط SMA-5 (D1) از پشتیبانی EMA-200 (D1)، بر احتمال شکل گیری به زود این افت تصحیحاتی می افزاید. به همین دلیل، در صورت افت نرخ این جفت ارزی، پایین تر از خط SMA-5 (D1)، می توان با تست استقامتی سطح هیجانی 1.3100 نموداری، مواجه شد.

این سطح بر فراز پشتیبانی ابر های ایچیموکو نمودار (D1)، واقع می باشد. بروز افت نرخی تا سطح 1.3100 نموداری، تنها در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، امکان پذیر خواهد بود. چنین امری می تواند با تست استقامتی مابعد سطح 1.3000 نیز، همراه گردد. برخورد نرخ گذاری ها با این سطح می تواند با انعکاس افزایشی نرخ گذاری ها همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3200، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3160، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3400
 • 3 مقاومت: 1.3340
 • 2 مقاومت: 1.3260
 • 1 مقاومت: 1.3200
 •  نرخ کنونی: 1.3182
 • 1 پشتیبانی: 1.3160
 • 2 پشتیبانی: 1.3100
 • 3 پشتیبانی: 1.3050
 • 4 پشتیبانی: 1.3000

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.