• کابینۀ شخصی

USDX Daily اکسترموم بر فراز بازار و احتمال افت آتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در حال حاضر با ادامه یابی افت نرخ گذاری های دلار و گرایش های نزولی 30 می مواجه می باشیم. نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی را افزایش خواهد نمود. بدین سبب، افت نرخ گذاری ها تحت فشارخط SMA-5 (D1) و در صورت گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از سطح 93.00، می تواند با ادامه یابی گرایش های نزولی دلار، همراه گردد. سطح 93.00 از سوی خط EMA-200، حمایت می گردد.

در این بین توجه نمایید، که در نزدیکی این سطح پشتیبانی، با عبور خط گرایش های افزایشی 17 آپریل، برخورد خواهیم نمود. ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، مبنی بر کاهش به زود ظرفیت تجاری فروشندگان این واحد ارزی، می باشد. بدین سبب، در چشم اندازی کوتاه مدت می توان با تحکیمات ارزی دلار، در صورت بازگشت نرخ گذاری ها از سطح 93.00، برخورد نمود.

به منظور اجرای معاملات میان روزی می توان از کانال گرایش های افقی 93.54–94.20، استفاده نمود.

با توجه به نمودار ساعتی USDX، در صورت خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، از محدوده ی اشباع فروش، به موازات تحکیم مابعد نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5، می توان با دست یابی نرخ گذاری ها به سطح 93.90 نموداری نیز، مواجه شد. نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 93.54 نموداری احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی را، تا سطوح 93.39، 93.20 و 93.00 نیز، امکان پذیر خواهد ساخت.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 94.20، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 93.54، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 96.00
 • 3 مقاومت: 95.00
 • 2 مقاومت: 94.40
 • 1 مقاومت: 94.20
 •  نرخ کنونی: 93.71
 • 1 پشتیبانی: 93.54
 • 2 پشتیبانی: 93.00
 • 3 پشتیبانی: 92.30
 • 4 پشتیبانی: 92.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.