• کابینۀ شخصی

USDX H1 تست استقامتی خط ترند گرایش های افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی تست استقامتی ماکسیموم سال جاری (95.00)، با افت میان مدت نرخ گذاری های دلار، تا مینیموم موضعی 93.80 نموداری، برخورد نمودیم. این افت به موازات نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی خط SMA-5 (H4) شدت یافت و در پی ورود مابعد خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش – تا سطح هدفی 93.80 نیز عمق گرفت. کمی پایین تر از این سطح، با عبور خط ترند گرایش های افزایشی 17 آپریل مواجه می باشیم. با توجه به نمودار (H1): وسعت گیری نوسانات نرخی فلت، که در بطن کانال گرایش های افقی 93.80-94.40 نموداری شکل گرفته اند، می تواند منجر به شکل گیری الگوی (مثلث واگرا) گردد. چنین امری تحت فشار خطوط EMA-200 (H1) و SMA-5 (H1) می تواند با افت آتی نرخ گذاری ها تا پشتیبانی سطح مینیموم موضعی 93.80 نیز، همراه گردد.

سطح پشتیبانی مربوطه از طریق خط ترند گرایش های افزایشی 17 آپریل پشتیبانی می گردد. بدین ترتیب نیز، شکسته شدن پشتیبانی 94.00 و خط SMA-5 (H1)، تحت فشار خط EMA-200 (H1) و به موازات ورود خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (H1)، به محدوده ی (%50-%20) اشباع فروش – می تواند با تست استقامتی مابعد سطح مینیموم موضعی 93.80، همراه گردد. در این بین نفوذ خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (H1)، به محدوده ی (%20) اشباع فروش، به موازات شکسته شدن پشتیبانی 93.80، افول کوتاه مدت نرخ گذاری های دلار را تقویت خواهد نمود. گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط ترند گرایش های افزایشی 17 آپریل، با تقویت یابی افول میان مدت نرخ گذاری های دلار، همراه خواهد گردید. چرا که خط ترند مربوطه از طریق خط EMA-200 (H4) نمودار 4 ساعته نیز حمایت می گردد.

با توجه به بلقوه بودن پشتیبانی این سطح، با احتمال بازگشت صعودی نرخ گذاری ها در پی برخورد با بازه ی 93.80-93.60 نموداری نیز، مواجه می باشیم. در این بین، لازم به ذکر است، که در صورت نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (H4)، به محدوده ی (80%) اشباع خرید، می توان با تقویت یابی گرایش های افزایشی 26 ژوئن برخورد نمود و بدین طریق نیز، با از سر گیری تحکیمات میان مدت (اما تصحیحاتی) نرخ دلار، تا سقف 95.00-95.20 نموداری نیز، رو به رو شد. چنین امری منجر به ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری ها، در بطن کانال گرایش های افقی 95.20-92.80 نموداری و در چشم اندازی بلند مدت، خواهد گردید.

شکسته شدن پشتیبانی 93.80، به موازات نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (H4)، به محدوده ی (20%) اشباع فروش، می تواند با تست استقامتی مابعد پشتیبانی خط EMA-200 (H4) و سطح 93.60-93.30 نموداری همراه گردد. عبور مابعد نرخ گذاری ها از این سطح و خط ترند گرایش های افزایشی 17 آپریل افول میان مدت دلار، تا پشتیبانی 92.80 را نیز مهیا خواهد نمود. این سطح از پشتیبانی خط EMA-200 (D1) نمودار 24 ساعته، برخوردار می باشد.

با توجه به نمودار 24 ساعته با ابهام شرایط فعلی بازار و نوسان سازی نرخ گذاری ها مابین سطوح کانال گرایش های افقی 95.20-92.80 مواجه می باشیم. نفوذ خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (D1)، به محدوده ی (20%) اشباع فروش، افول میان مدت نرخ گذاری ها را، عمیق تر خواهد نمود. چنین افتی می تواند تا سطح 92.80 و حتی 92.00 نیز، ادامه یابد. سطح 92.00 هم سطح با مرز زیرین محدوده ی پشتیبانی ابرهای شاخص ایچیموکو (D1) بوده و می تواند منجر به از سر گیری دوباره ی افزایش های مابعد دلار، در پی برخورد با سطح 92.00 گردد.

 نفوذ غیر منتظره ی خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (H4)، به محدوده ی (80%) اشباع خرید، به موازات تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5 (D1) و سطح مقاومت 95.00، می تواند رشد میان مدت نرخ دلار، تا سطح ماکسیموم موضعی 95.00-95.20 نموداری را نیز، به دنبال داشته باشد. شکسته شدن این ماکسیموم موضعی می تواند با ادامه یابی گرایش های افزایشی 17 آپریل دلار، همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 94.24، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 93.80، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 97.00
 • 3 مقاومت: 95.00
 • 2 مقاومت: 94.50
 • 1 مقاومت: 94.24
 •  نرخ کنونی: 94.12
 • 1 پشتیبانی: 93.80
 • 2 پشتیبانی: 92.80
 • 3 پشتیبانی: 92.20
 • 4 پشتیبانی: 92.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.