• کابینۀ شخصی

USDX H4 آیا با افتی عمیق رو به رو هستیم؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها در پی شکست مقاومت هدفی 95.30 و ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، اتمام یافت. تا قبل از این، با انعکاس افزایشی نرخ گذاری ها از پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و سطح 94.75 نیز، مواجه شدیم. همین امر منجر به تست مابعد محدوده ی مقاومت 95.16–95.30 گردید و در پی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic، به محدوده ی اشباع خرید – با تحکیمات شدید نرخ دلا، رو به رو شدیم. تا قبل از دست یابی نرخ گذاری ها به سطح مقاومت هیجانی 97.00، با انعکاس یابی نرخ دلار، در پی برخورد با مقاومت 96.83 نیز، مواجه شدیم. در صورت شکست آتی خط ترند افزایشی 14 می، می توان با وسعت یابی افت تصحیحاتی دلار، تا خط EMA-200 (D1) و سطح 93.00 نموداری نیز، برخورد نمود.

با توجه به نمودار 4 ساعته، با ادامه یابی گرایش افزایشی نرخ گذاری ها تحت حمایت خط EMA-200 و سطح 95.00 مواجه می باشیم. خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش می تواند با ادامه یابی تحکیمات نرخی دلار، همراه گردد. ادامه یابی این افزایش و شکست مقاومت خط SMA-5 (H4)، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته به محدوده ی اشباع خرید، نرخ گذاری های دلار را، تا مقاومت ابر های ایچیموکو و سطوح 95.60–96.00 نیز، ارتقا خواهد داد.

بازگشت مابعد نرخ گذاری ها از محدوده ی مقاومت یاد شده، به موازات خروج خطوط این شاخص نوسان گر از محدوده ی یاد شده، با شکل گیری تحرکات افقی (فلت) و یا نزولی دلار، همراه خواهد گردید. قوت گیری فروشندگان و شکسته شدن بازه ی پشتیبانی 94.90–94.75 نیز، با افت آتی نرخ گذاری ها، تا خط ترند افزایشی و سطوح پشتیبانی 94.60–94.45، همراه خواهد گردید. نفوذ آتی خط SMA-5 (H4) به خط EMA-200 (H4)، بر احتمال شکل گیری چنین سناریویی می افزاید.

نمودار روزانه نیز بر احتمال ادامه یابی گرایش افزایشی می افزاید. اما ورود به زود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته، به محدوده ی اشباع فروش می تواند با وسعت یابی افت تصحیحاتی دلار نیز، همراه گردد. این کاهش می تواند تا خط EMA-200 (D1) و سطوح 94.00–93.00 نیز، ادامه یابد.

افت آتی دلار تحت فشار خط SMA-5 (D1)، شکست پشتیبانی ابر های ایچیموکو (D1) و سطوح 94.60–94.00 را، به دنبال خواهد داشت. نفوذ خطوط شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع فروش می تواند با تست استقامتی مابعد خط EMA-200 (D1) و سطح 93 نموداری نیز، همراه گردد.

انعکاس افزایش نرخ گذاری ها در پی برخورد با هر یک از پشتیبانی های 95.00، 94.00 و یا 93.00 – گرایش فلت نرخ دلار را، به دنبال خواهد داشت. این امر نیز می تواند با ادامه یابی گرایش افزایشی 17- می، همراه گردد

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 95.30، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 94.90، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:97.00
 • 3 مقاومت:96.30
 • 2 مقاومت:96.00
 • 1 مقاومت:  95.30
 •  نرخ کنون:95.15
 • 1 پشتیبانی:94.90
 • 2 پشتیبانی:94.60
 • 3 پشتیبانی:94.00
 • 4 پشتیبانی:93.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.