• کابینۀ شخصی

USDX H4 آیا نرخ گذاری ها افزایش خواهند نمود؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش، با کند شدن گرایش نزولی اواسط آگوست برخورد نمودیم. افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها تا مقاومت هدفی 95.60 ادامه یافت و عامل اصلی بروز این امر، ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. همانطور که گمان می رفت، شکست مقاومت خط SMA-5، در نمودار 24 ساعته، تحکیمات نرخ گذاری ها را به همراه داشت. خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی اشباع فروش نیز، عامل بروز چنین سناریویی، به شمار می آید.

در نمودار 4 ساعته با تحکیم یابی نرخ گذاری ها و ادامه یابی افزایش های نرخی اواخر آگوست، بر فراز خط EMA-200 (H4) برخورد خواهیم نمود. تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H4) می توان با تست استقامتی ماکسیموم موضعی 95.63 برخورد نمود. ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال بروز چنین سناریویی خواهد افزود. در صورت بازگشت نرخ گذاری ها در پی اصابت با مقاومت یاد شده، احتمال شکل گیری گرایش های افقی نرخ گذاری ها افزایش خواهد یافت. عامل اصلی بروز چنین امری – خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. بازگشت زود هنگام خطوط این شاخص از محدوده ی مربوطه نیز، با شکل گیری چنین سناریویی همراه خواهد گردید.

ادامه یابی گرایش نزولی تحت فشار خط SMA-5 (H4)، بر احتمال تست استقامتی بازه ی پشتیبانی 95.20 - 95.00، خواهد افزود. و عامل اصلی بروز چنین امری – ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته، به محدوده ی اشباع فروش، به حساب می آید. سطح هیجانی 95.00 از طریق خط EMA-200 (H4) پشتیبانی می شود و احتمال انعکاس یابی نرخ گذاری ها در پی برخورد با این سطح نیز، افزون به نظر می رسد. علاوه بر این سطح مربوطه، از پشتیبانی خط SMA-5 نمودار 24 ساعته نیز، برخوردار می باشد.

با توجه به نمودار 24 ساعته، با ادامه یابی گرایش افزایشی بلند مدت نرخ دلار، تحت پشتیبانی خط EMA-200 (D1)، برخورد خواهیم نمود. اما نزدیک شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوه ی %50 اشباع بازار می تواند با شکل گیری گرایش فلت نرخ گذاری ها نیز، همراه گردد. تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 96.00، بر احتمال ادامه یابی گرایش افزایشی نرخ گذاری ها خواهد افزود. و ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع خرید، احتمال بروز مابعد این رشد نرخی را، افزایش خواهد نمود. این افزایش نرخی می تواند تا سطح ماکسیموم 96.82 نیز، ادامه یابد.

بازگشت نرخ گذاری ها، در پی برخورد با مقاومت 96.00 و 96.82، بر احتمال ادامه یابی گرایش فلت نرخ گذاری ها، خواهد افزود. عامل تقویت یابی چنین سناریویی – خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع خرید به شمار می آید. علاوه بر این، انعکاس زود هنگام این خطوط از محدوده ی یاد شده نیز می تواند با شکل گیری چنین سناریویی، همراه گردد. هم اکنون با اجرای معاملات بر فراز خط SMA-5 (D1)، مواجه می باشیم. این افزایش تحت پشتیبانی ابر های ایچیموکو، می تواند با ادامه یابی رشد نرخ دلار، در چشم اندازی بلند مدت، همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 95.63، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 95.20، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 97.00
 • 3 مقاومت: 96.82
 • 2 مقاومت: 96.00
 • 1 مقاومت: 95.63
 •  نرخ کنونی: 95.54
 • 1 پشتیبانی: 95.20
 • 2 پشتیبانی: 94.90
 • 3 پشتیبانی: 94.30
 • 4 پشتیبانی: 93.83

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.