• کابینۀ شخصی

USOIL H1 در آستانه ی تست استقامتی خط ترند افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی اخیر، فشردگی نرخ گذاری ها در حوالی سقف کانال گرایش های افزایشی 2017-2018، انعکاس گرایشی نرخ نفت را در چشم اندازی میان مدت به دنبال داشت. بدین ترتیب، در پی شکسته شدن پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و بازه ی نرخی 72.70–73.00، قوه ی فروشندگان نفت تقویت یافت و با افول نرخ این دارایی تا پشتیبانی خط ترند نوامبر 2017 نیز، برخورد نمودیم. یعنی تا سطح پشتیبانی 66.30 نموداری. در حال حاضر، با ادامه یابی گرایش های نرخی فلت، مابین کانال گرایش های افقی 66.30–67.60، مواجه می باشیم. این فشردگی نرخی بر فراز خط ترند گرایش های افزایشی و سطح هیجانی 66.00 تحقق یافته است.

نفوذ به زود نرخ گذاری ها به خط میانه ی کانال گرایش های نزولی 10 جولای، به موازات تحکیم یابی مابعد نرخ نفت بر فراز مقاومت 67.00 و خط SMA-5 (H1)، بر احتمال وسعت گیری افزایش های تصحیحاتی نفت، خواهند افزود. این تصحیحات نرخی در چهارچوب کانال گرایش های افزایشی 2017-2018 شکل خواهد گرفت.

چنین رشدی می تواند تا بازه ی نرخی 67.60–68.00 نیز، ادامه یابد. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال تست مابعد مقاومت 67.00 خواهد افزود. تحکیمات نرخی بر فراز این سطح، به موازات شکسته شدن مقاومت ابر های شاخص ایچیموکو (H1)، می تواند تست مابعد بازه ی نرخی 68.00–69.00 را، به دنبال داشته باشد.

نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع خرید، احتمال شکل گیری افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا سقف کانال گرایش های نزولی 10 جولای را، افزایش خواهد نمود. اما تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح آینه ای 70.00 و خط EMA-200 (H1)، می توان با ادامه یابی گرایش های نرخی فلت نیز، برخورد نمود.

در نمودار 4 ساعته، با کند شدن گرایش های نزولی 10 ژوئیه مواجه می باشیم. این امر به موازات نزدیک شدن نرخ گذاری ها به خط ترند افزایشی نوامبر 2017، به وقوع پیوسته است. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع فروش، به موازات تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5 (H4) – بر احتمال تست مابعد بازه ی نرخی 66.30–67.60 خواهد افزود. ماکسیموم موضعی 67.60 تحت فشار ابر های شاخص ایچیموکو (H4) قرار گرفته است. شکسته شدن این بازه ی مقاومتی می تواند با تحکیم یابی مابعد نرخ نفت، تا مقاومت 68.00–69.00 نیز، ادامه یابد.

این محدوده تقریبا با بازه ی تصحیحاتی 61.8%–38.2% شبکه ی فیبوناچی ترسیم شده طبق ضربان نزولی 10 ژوئیه، هم سطح می باشد. در پی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، می توان با تست استقامتی این سطح برخورد نمود. اما در این بین لازم به یاد آوریست، که تا قبل از شکسته شدن سطح هیجانی 70.00 و خط EMA-200 (H4)، احتمال ادامه یابی گرایش های فلت، در چشم اندازی میان مدت نیز، افزون جلوه می نماید. سطح آینه ای 70.00، تحت فشار ابر های شاخص ایچیموکو نمودار 24 ساعته قرار دارد.

نفوذ اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی 10 ژوئیه می افزاید. این افت تصحیحاتی میان مدت، در بطن کانال گرایش های افزایشی 2017–2018 شکل گرفته. شکسته شدن پشتیبانی موضعی 66.30 می تواند با تقویت یابی گرایش نزولی نرخ این دارایی، تا پشتیبانی خط ترند گرایش های افزایشی نوامبر 2017 همراه گردد. گیر افتادن نرخ گذاری ها، پایین تر از این خط، می تواند با افول آتی قیمت نفت تا پشتیبانی EMA-200 (D1)  و بازه ی مینیموم 3 ماهه - 64.00–63.40 نیز، همراه گردد.

خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال تحکیم مابعد نرخ نفت خواهد افزود. شکسته شدن بازه ی مقاومت 67.60–68.00 نیز، تست استقامتی مابعد خط SMA-5 (D1) را، افزایش نموده و تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی 68.00–69.00/70.00، می توان با ادامه یابی رشد سریع گرایش های افزایشی 2018، برخورد نمود. نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکل گیری چنین سناریویی، خواهد افزود.

 

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 67.60، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 66.30، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 70.00
 • 3 مقاومت: 69.00
 • 2 مقاومت: 68.00
 • 1 مقاومت: 67.60
 •  نرخ کنونی: 66.70
 • 1 پشتیبانی: 66.30
 • 2 پشتیبانی: 64.00
 • 3 پشتیبانی: 63.00
 • 4 پشتیبانی: 60.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.