• کابینۀ شخصی

USOIL H4 انعکاس نرخ گذاری ها از پشتیبانی خط ترند افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، تست استقامتی سطح هیجانی 70.00، با نفوذ کاذب مابعد نرخ گذاری ها به مقاومت هدفی 71.00 نموداری، همراه گردید. در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید، به موازات نفوذ مابعد خطوط این شاخص نوسان گر، به محدوده ی اشباع فروش – با وسعت یابی افت تصحیحاتی میان مدت نرخ نفت، تا پشتیبانی 67.30-67.00، برخورد نمودیم. این بازه ی نرخی تحت حمایت خط EMA-200 (H4) قرار داشت و خروج مابعد خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید، به موازات نوسان سازی مابعد خطوط این شاخص در حوالی %50 اشباع بازار – شکل گیری کانال گرایش افقی 66.80-71.40 را، به دنبال داشت.

انعکاس یابی اخیر نرخ گذاری ها از پشتیبانی خط ترند افزایشی اواسط آگوست، می تواند با رشد آتی قیمت نفت، تا مقاومت خط ترند کاهشی ژوئن- سپتامبر این جفت ارزی، همراه گردد. عامل اصلی بروز چنین جهشی – ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. بدین شکل نیز، تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها بر فراز مقاومت 69.40، بر احتمال تست استقامتی مابعد سطح هیجانی 70.00، می افزاید.

بازگشت مابعد نرخ گذاری ها، از مقاومت سطوح 70.00، 70.50 و یا 71.00، می تواند با ادامه یابی گرایش افقی نرخ نفت، مابین سطوح 66.80-71.40 همراه گردد. عامل اصلی چنین سناریویی – خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع خرید و یا بازگشت زود هنگام خطوط این شاخص نوسان گر، از محدوده ی مربوطه، به شمار می آید. پشتیبانی چنین سقوطی – خط EMA-200 (H4) و سطح 68.00، به شمار می آیند. علاوه بر این لازم به یاد آوریست، که به موازات این پشتیبانی، با عبور خط زیرین بازه ی میانه ی کانال گرایش افزایشی نیز، مواجه می باشیم.

نفوذ نرخ گذاری ها به این پشتیبانی، می تواند با نفوذ کاذب بردار نرخی، به سطوح 68.00 و 67.00، همراه گردد. و همانطور که سطح 67.00، از طریق خط EMA-5 نمودار 24 ساعته حمایت می گردد – می توان با انعکاس نرخ گذاری ها در پی برخورد با این محدوده نیز، برخورد نمود. در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش، احتمال تقویت یابی گرایش نزولی قیمت نفت، تا پشتیبانی خط EMA-200 (D1) و سطح 66.00 نیز، افزوده خواهد شد.

در این بین، ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، می تواند با ادامه یابی گرایش افزابشی اواسط اگوست، همراه گردد. چنین امری می تواند با تست استقامتی مابعد خط ترند نزولی ژوئن – سپتامبر و سطح هیجانی 70.00، همراه گردد.

اما از سویی دیگر، دوری شدید خط SMA-5 (D1) از پشتیبانی خط  EMA-200 (D1)، مبنی بر احتمال بروز جهش تصحیحاتی نزولی نرخ گذاری ها، در آینده ای بلند، می باشد. این افت می تواند در پی تست استقامتی به زود مقاومت هیجانی 70.00، به وقوع بپیوندد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 69.40، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 68.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 71.00
 • 3 مقاومت: 70.50
 • 2 مقاومت: 70.00
 • 1 مقاومت: 69.40
 •  نرخ کنونی: 68.48
 • 1 پشتیبانی: 68.00
 • 2 پشتیبانی: 66.80
 • 3 پشتیبانی: 66.00
 • 4 پشتیبانی: 65.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.