• کابینۀ شخصی

USOIL،Daily شکل گیری اکسترموم در سقف بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نفوذ نرخ به سقف کانال گرایش های افقی 2 هفته ی پیش، که در باره اش قبلا نوشته بودیم، با افزایش 500 نقطه ای قیمت نفت، همراه گردید. اما هم اکنون، با پیدایش اکسترموم (الگوی کندلی انعکاس گرایش)، بر فراز بازار و  در حوالی نقطه ی بازگشت نرخ، از سطح مقاومت 64.60 نموداری، رو به رو می باشیم.

علاوه بر این، خطوط شاخص نوسان گر این نمودار به پایین مایل بوده و خط پشتیبانی SMA-5، با نمودار نرخی برخورد نموده است. در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به خط شاخص میانگین متحرک SMA-5 و افت ما بعدش تا سطح 62.00، احتمال سقوط قیمت نفت، تا محدوده ی پشتیبانی ابرهای شاخص گرایشی ایچیموکو (یعنی تا بازه ی نرخی 58.00-59.00 نموداری)، افزایش خواهد یافت. بروز چنین افتی (به میزان 300 نقطه)، تنها در صورت افزایش شدید حجم ذخایر نفتی، به وقوع خواهد پیوست.

با توجه به نمودار 4 ساعته، با بروز واگرایی هندسی نرخ گذاری ها (که به شکل شیپور می باشد)، در سقف بازار، مواجه خواهیم شد. چنین پدیده ای، نمایان گر افول نرخ آتی به شمار می آید. هر چند که تا قبل از نفوذ نرخ، به خط شاخص میانگین متحرک نمایی 200 روزه ی EMA و پشتیبانی ابر های ایچیموکو (در نمودار 4 ساعته)، احتمال بروز کاهش های تصحیحاتی، تنها تا بازه ی 62.00-61.00، امکان پذیر خواهد بود. چنین امری بدین معنی است، که افت نه چندان عمیق و در پیش روی نرخ گذاری ها می تواند به شکل الگوی سر و شانه ترسیم گشته و تا بازه ی پشتیبانی یاد شده، ادامه یابد. اما در صورت افت قیمت طلای سیاه، تا سطح 61.00، اوضاع بسیار نا امید کننده خواهد شد.

نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر نمودار 4 ساعته، به محدوده ی اشباع فروش، با تست استقامتی نزدیک ترین بازه ی پشتیبانی موجود (62.00-61.00)، به دست بردار نرخی اتمام خواهد یافت و با افزایش های مابعد نرخ این دارایی، به میزان 500-600 نقطه ی نموداری، همراه خواهد گردید. چرا که سناریو ی ذکر شده، همواره از اوایل سپتامبر سال 2017 تا به کنون، در حال ادامه یابی می باشد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 64.60، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 62.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  70.00
 • 3 مقاومت:  69.00
 • 2 مقاومت:  66.00
 • 1 مقاومت:  64.60
 •  نرخ کنونی: 63.15
 • 1 پشتیبانی: 62.00
 • 2 پشتیبانی: 60.00
 • 3 پشتیبانی: 58.00
 • 4 پشتیبانی: 56.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.