• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۱.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار، در حال نوسان سازی میان سطوح کانال گرایش های افزایشی ۸۹.۴۰-۸۸.۶۰ نموداری می باشند. نرخ فعالیت های معاملاتی فروشندگان نیز در حال کاهش یابی می باشد. تنها در صورت بازگشت نرخ گذاری ها بالا تر از سطح ۸۹.۴۰، با افزایش های تصحیحاتی نرخ دلار برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی در حال فشرده شدن میان سطوحی از گرایش های افقی، می باشند. چنین امری مبنی بر نا مشخص بودن شرایط فعلی بازار بوده، که در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱.۲۳۹۰ نموداری، شکسته خواهد شد و با افت های آتی نرخ یورو، تا سطوح ۱.۲۲۹۵-۱.۲۳۲۵ نیز، همراه خواهد گردید. در این بین احتمال شکل گیری افت های تصحیحاتی عمیق تر، تا سطوح ۱.۲۲۳۵-۱.۲۲۰۰ نموداری نیز، افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر با عدم موجود بودن سیگنال تجاری معتبر به منظور اجرای معاملات، مواجه می باشیم. به منظور باز گشایی معاملات خرید نیز، تنها در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۲۴۷۵ نموداری، وارد عمل شوید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود مثبت نگری های سیستم ذخایر فدرال در رابطه با، چشم انداز اقتصادی و نرخ تورم آتی ایالات متحده، با رشد چندان قابل توجه دلار، برخورد ننموده ایم. به همین دلیل نیز، شرایط تجاری فعلی این جفت ارزی، چندان مشخص جلوه نمی نماید. احتمال عمیق تر شدن افت های تصحیحاتی نرخ گذاری های این جفت ارزی در آینده ای نزدیک، افزایش می یابد.

تنها در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱.۴۲۲۰، می توان به معاملات خرید این جفت ارزی دست برد. نفوذ نزولی نرخ به سطح ۱.۴۱۰۰ با عمیق تر شدن افت های آتی تا بازه ی ۱.۳۹۴۰-۱.۳۹۹۰ نموداری نیز، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ دلار در حال افزایش بوده و با دست یابی نرخ گذاری های این جفت ارزی تا بازه ی ۱۰۹.۴۵-۱۰۹.۴۰ نیز، برخورد نموده ایم. افزایش های بیشتر نرخ گذاری ها، تنها در صورت دستیابی نرخ USD/JPY، به سطح مقاومت ۱۰۹.۷۵ نموداری، امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به عدم اطمینان کافی به ادامه یابی تحکیمات بلقوه، در انتظار پیش زمینه ی خبری مربوطه خواهیم نشست.