• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۲.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار، بالا تر از بازه ی نرخی ۹۰.۷۰-۹۰.۶۵، افزایش نیافته اند. اما همواره در حال تحکیم یابی بالا تر از محدوده ی پشتیبانی ۹۰.۰۰-۸۹.۹۰ نموداری، می باشند.

با توجه به افزون بودن نرخ کلی گرایش های این شاخص، از فروش فعالانه ی دلار، اجتناب می ورزیم. چرا که تنها در صورت کاهش نرخ گذاری ها، پایین تر از محدوده ی پشتیبانی یاد شده، می توان به بازگشایی معاملات فروش پرداخت. نفوذ نرخ گذاری ها، به سطوح ماکسیموم جلسات معاملاتی اخیر نیز، با از سر گیری دوباره ی افزایش های نرخی، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در حال افت، پس از برخورد با سطح ۱.۲۲۹۰ نموداری می باشند. بروز این افت نرخی، نه تنها به دلایل تکنیکی، بلکه بنیادی نیز، رخ داده. یکی از عوامل افت یورو، کاهش حجم خرده فروشی آلمان بوده، که با وجود پیش بینی های مثبت متخصصین، در رابطه با افزایش ٪۰.۸ این شاخص، به دلیل کاهش ٪۰.۷ نرخ داده های ماه فوریه و افت ٪۱.۱ سطح داده های ماه ژانویه، با بروز ضعف نرخ فعلی یورو نیز، برخورد نمودیم.

تنها در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به ماکسیموم های جلسات معاملات اخیر، با تحکیمات نرخی این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۲۳۴۵ و ۱.۲۵۱۵-۱.۲۵۰۰ نموداری، برخورد خواهیم نمود. تا قبل از شکل گیری چنین افزایشی، احتمال عمیق تر شدن افت های نرخی یورو، افزون جلوه می نماید.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

در پی بروز فشردگی نرخ این جفت ارزی، پایین تر از سطح ۱.۳۷۹۰ نموداری، با تضعیف یابی قوه ی خریداران برخورد نموده ایم. تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به مقاومت ۱.۳۸۰۰ نموداری، با ادامه یابی افول نرخ پوند مواجه خواهیم شد.

نزدیک ترین محدوده ی پشتیبانی موجود، شامل سطوح ۱.۳۶۱۵-۱.۳۶۰۰ نموداری می باشد.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مقاومت ۱.۳۸۰۰، با ادامه یابی افزایش های نرخی، تا سطوح ۱.۳۸۵۰ و ۱.۳۹۴۰ نموداری، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱۰۶.۵۰ نموداری، منجر به افت مابعد نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطوح ۱۰۵.۶۰-۱۰۵.۵۰ نموداری نیز، خواهد گردید. تضعیف یابی به زود خریداران، در چهار چوب کانال گرایشی نزولی نرخ گذاری ها، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید.

نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱۰۵.۰۰ نموداری، با ادامه یابی افت های مابعد نرخ دلار، تا سطوح ۱۰۱.۰۰ و حتی ۱۰۲.۹۰-۱۰۲.۷۵ نموداری نیز، همراه خواهد گردید.