• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۵.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

گرایش های کلی نرخ این شاخص افزایشی بوده، اما در پی افت تصحیحاتی ۱۸ ژانویه، کاهش نرخی موقت دلار، کمی وسعت یافته است. در پی افت اخیر  دلار، با شکسته شدن بازه ی پشتیبانی ۹۰.۰۰-۸۹.۹۰ نموداری، برخورد نمودیم. بازگشایی معاملات امروز دلار، با افزایش یابی سطح تقاضا ی شاخص مربوطه تا ۹۰ نقطه ی نموداری، همراه گردیده است. بروز چنین امری، مبنی بر عدم آمادگی فروشندگان به منظور کاهش نمودن بیشتر نرخ دلار، می باشد. با این وجود نرخ فعالیت های خریداران نیز تقویت چندانی نیافته است. با توجه به افزایش به زود پیش زمینه ی خبری، نرخ نوسانات ارزی نیز بیشتر خواهد گردید. در این بین لازم به یاد آوریست، که انتخابات اخیر پارلمان ایتالیا نیز، به عنوان یکی از دلایل تضعیف یابی یورو و تحکیمات نرخی دلار، به شمار می آید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها ی این جفت ارزی، پایین تر از محدوده ی نرخی ۱.۲۳۵۰-۱.۲۳۴۵ نموداری، به دام افتاده اند. نفوذ کاذب و اخیرا شکل گرفته ی نرخ گذاری ها، به این محدوده، با افزایش یابی قوه ی تجاری فروشندگان همراه گردید و تنها در صورت تحکیم یابی نرخ یورو، بالا تر از این بازه ی نرخی، با ادامه یابی افزایش های آتی این جفت ارزی برخورد خواهیم نمود. اما در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۲۲۶۰ نموداری، با افول دوباره ی نرخ گذاری ها، مواجه خواهیم شد. تا قبل از وقوع چنین سناریویی، با احتمال افزون ادامه یابی افزایش نرخ یورو، تا سطح ۱.۲۳۵۰ نموداری، مواجه خواهیم گردید. بدین معنی، که با احتمال ادامه یابی تحکیمات میان مدت نرخ یورو، رو به رو می باشیم. نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱.۲۲۶۰ نموداری، با ادامه یابی افت آتی نرخ گذاری ها، تا سطوح ۱.۲۱۵۰ و ۱.۲۰۷۰ نموداری نیز، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

ادامه یابی افت نرخی این جفت ارزی، در آینده ای نزدیک، بسیار امکان پذیر به نظر می رسد. چرا که افول نرخی اخیر پوند، تا سطح پشتیبانی ۱.۳۷۵۰، با کاهش یابی قوه ی معاملاتی خریداران، همراه بوده. این افت بیشتر شبیه به کاهش مصنوعی نرخ گذاری ها، به منظور بسته نمودن معاملات فروش می باشد. نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی  پشتیبانی ۱.۳۷۶۰-۱.۳۷۵۵ نموداری، به عنوان اولین سیگنال سست تر شدن خریداران به حساب می آید. به منظور تحکیم یابی این سناریو، می بایست نه تنها از تضعیف یابی پوند بهره گرفت، بلکه به احتمال افزایش بیشتر نرخ دلار نیز، توجه نمود. ادامه یابی افت های آتی، تا محدوده ی ۱.۳۶۱۵-۱.۳۶۰۰ نموداری، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در طی اجرای معاملات روز جمعه، با تجدید یابی مینیموم های هفتگی و همچنین سالانه ی نرخ این جفت ارزی، برخورد نمودیم. در پی ادامه یابی افت شاخص این جفت ارزی، با دست یابی نرخ گذاری ها، به سطوح ۱۰۳.۰۰ و ۱۰۴.۰۰ نموداری نیز، برخورد خواهیم نمود. اما در حال حاضر با فقدان نقطه ی شروع، به منظور بازگشایی معاملات فروش مجدد این جفت ارزی، مواجه می باشیم. ادامه یابی افت آتی نرخ این جفت ارزی، تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱۰۵.۷۵ نموداری، به عنوان سناریوی اصلی به شمار می آید.