• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی ۱۰.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری های دلار در حال نزدیک شدن دوباره به سطح پشتیبانی ۹۸.۴۰ نموداری می باشند. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، افت آتی نرخ دلار، تا سطوح ۸۹.۱۰ و حتی ۸۸.۴۰ را نیز، به دنبال خواهد داشت.

همواره خاطر نشانم، که سطح ۸۹.۴۰ نموداری، می تواند مانع افول آتی نرخ گذاری ها گردد. در طی این روز معاملاتی با انتشار آمار ایالات متحده، در رابطه با تغییرات شاخص بهای تولید کننده نیز، مواجه خواهیم شد. افزایش نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت. اما در صورت منفی بودن این آمار، قوه ی تجاری فروشندگان USDX، افزایش خواهد یافت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در طی اصابت اخیر نرخ گذاری ها با پشتیبانی خط سبز رنگ، با تحکیمات ارزی پوند بالا تر از سطح ۱.۲۲۹۰ نموداری، برخورد نمودیم. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱.۲۳۴۵، می توان با ادامه یابی افزایش نرخ گذاری ها تا سطوح ۱.۲۴۱۵ و ۱.۲۴۵۰-۱.۲۴۶۵ نیز، مواجه شد.

کاهش نرخ این شاخص با تحکیم یابی واحد ارزی پوند و افزایش اش با کاهش نرخ این جفت ارزی، همراه خواهد بود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

ادامه یابی افزایش آتی نرخ این جفت ارزی تا سطوح ۱.۴۲۰۰ و ۱.۴۲۴۰، تنها درصورت بروز دلایل فاندامنتال تضعیف کننده ی دلار و یا تقویت کننده ی پوند، امکان پذیر خواهد بود. 

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاری های مالی بانک انگلستان، اندی هالدن

بیانیه های مثبت این شخص، با تحکیمات ارزی پوند همراه خواهند گردید. اما در صورت مثبت رقم خوردن آمار بهای تولید کنندگان ایالات متحد، می توان با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها هنوز تحت فشار سطح مقاومت ۱۰۷.۸۵ نموداری و در چهار چوب کانال باریکی از افزایش های نرخی، سیر می نمایند. با وجود تضعیف یابی قوه ی خریداران، از فروش این جفت ارزی نیز، پرهیز می نماییم. چرا که در حال حاضر با فقدان سیگنال تجاری مطمئن، رو به رو می باشیم.