• کابینۀ شخصی

تا انتشار پروتکل سیستم ذخایر, به معامله با پوند و یورو می پردازیم

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 شاخص USDX در طول دیروز، به میزان ٪۰.۴۷ و در طی ۲ روز اخیر به میزان ٪۰.۸۵ افزایش یافته است. نشر داده های مثبت نرخ خرده فروشی در ایالات متحده و لغو نمودن آزمایش های موشکی کره ی شمالی به منظور حمله به جزایر گوام، موجب تحریک رشد نرخی دلار ایالات متحده گردیده است. هرچند که امکان تغییر مسیر تحرکات امروزی نرخ دلار موجود بوده و یکی از عوامل مربوط به تغییرات امکان پذیر آتی، شامل نشر پروتکل نشست سران سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده به ساعت ۱۲:۰۰GMT  می باشد.

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
به ساعت ۱۲:۰۰، با نشر داده های اولیه ی ۳ ماه دوم سال در رابطه با چگونگی رشد تولیدات ناخالص داخلی در اتحادیه ی اروپا مواجه خواهیم شد. همچنین یادآورم، که افت کنونی واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا همواره ادامه خواهد داشت. چرا که با توجه به نرخ رشد سه ماه به سه ماه و همچنین سالانه ی  این واحد ارزی از سال ۲۰۱۳ تا به کنون، شاهد مثبت بودن تحرکات شاخص یورو، در طول سه ماه اول سال بوده ایم. بدین سبب و از نظر سیاسی و با توجه به روابط پیچیده ی بریتانیا با اتحادیه ی اروپا، دریافت داده های مجدد، مبنی بر ادامه داشتن نرخ مثبت شرایط اقتصادی سه ماه دوم سال در اروپا، امری غیر قابل وقوع خواهد بود. در صورت کاهش کند آتی نرخ یورو، با بازگشایی اهداف معاملاتی تازه ای به منظور فروش این واحد ارزی روبه رو خواهیم گشت. سطح هدفی فعلی - ۱.۱۶۴۱.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
با توجه به شرایط ناپایدار کنونی در ایالات متحده، که برگرفته از چالش های اخیر سیاسی  با کره ی شمالی، حملات افراطیون راست گرای حزب ترامپ و همچنین خطر بروز نبرد تجاری از سوی چین با این کشور بوده، سبب کسر تمایل سرمایه گذاران به منظور معامله با این دارایی گردیده است. 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
به منظور اجرای معاملات خرید جفت ارزی مورد نظر فعلا کمی زود است. با توجه به انتشار در پیش روی داده ی مربوط به تعداد بیمه ی های صادره ی ایام بی کاری، می بایست فعلا، دستی بر آغاز معاملات خرید GBP/USD نبرد. همچنین عملکرد کامل بازه ی معاملاتی دیروز، دلیلی بر استفاده ای دوباره از این بازه، به منظور دریافت اهداف بلقوه ی بلند مدت (خرید) آتی، غیر قابل قبول می باشد. چرا که احتمال افت نرخی تا حدود ۱.۲۸۲۰ همواره موجود خواهد بود.
همچنین خواهشمد عطف توجه بیشتری به داده های آتی مربوط به چگونگی شرایط بازار کار بریتانیا، به منظور اجرای معاملات پیش رو، می باشم.