• کابینۀ شخصی

ارزیابی تکنیکال نوسان های جفت های ارزی ۲۲.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
با توجه به افزایش روز افزون فعلی معاملات فروش این جفت ارزی، شاهد عملکرد بازار، به منظور اتمام بخشیدن به معاملات مربوطه می باشیم. چنین امری از طریق ایجاد نوسان های مصنوعی (تصحیحاتی)، به منظور فعال سازی دستورات stop-loss معاملات جاری فروشندگان موجود در سطح بازار، انجام می گیرد. از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ آگوست نیز، با افزایش سطح فعالیت خریداران دارایی مورد نظر، مواجه شده ایم. با وجود عدم دستیابی نرخ گذاری های این جفت ارزی به سطح ۱.۱۷۰۰، شاهد بروز هیچ گونه فشاری از سوی بازار، به منظور افزایش سطح نرخ گذاری ها، بیشتر از نرخ حداکثر هفته ی پیش دارایی مورد نظر، نگردیده ایم. به همین دلیل نیز، از تغییر سطح بازه ی معاملاتی اخیرا دریافت شده نیز، اجتناب می ورزیم و به منظور اجرای معاملات میان روز، بهتر است، که به کشف نقاط ورود به معاملات فروش این جفت ارزی پرداخت. در حال حاضر، در انتظار افت نرخی EUR/USD، تا سطوح ۱.۱۶۰۰-۱.۱۶۴۰ ، می باشیم. 
با این وجود یادآورم، که در طی روند افزایشی این جفت ارزی و در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح ۱.۱۹۰۰، با گشایش بازه ی معاملاتی ۱.۲۲۰-۱.۲۰۰۰ رو به رو خواهیم گشت. 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
با توجه به پایداری کماکان سطح پشتیبانی ۱۰۸.۹۰، اولویت فعلی از آن معاملات خرید این دارایی خواهد بود. همچنین به دلیل کمبود سیگنال های مطمئن در تایم فریم ۲۴ ساعته ی دارایی مربوطه، به اجرای معاملات میان روزی، به منظور خرید USD/JPY و با اسکان دستور stop-loss، کمی پایین تر از اکسترموم های کندلی موجود، می پردازیم. بازه ی معاملاتی مورد نظر به منظور اجرای معاملات خرید این جفت ارزی، مندرج در تایم فریم ۴ ساعته بوده و شامل سطوح ۱۰۹.۹۰-۱۰۹.۸۰ می باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
بهتر است، از ایجاد تغییرات در متن راهبرد دیروزی معاملات این جفت ارزی، اجتناب ورزیده و با استفاده از بازه ی معاملاتی ۱.۲۹۰۰-۱.۲۸۵۰، به معاملات فعلی پرداخت. همین طور، به منظور دریابی چگونگی تغییرات گرایش های نرخی پوند در آینده ی نزدیک، در انتظار نشر داده های آماری ۳ ماه دوم سال بریتانیا، در رابطه با حجم بازنگری شده ی تولیدات ناخالص داخلی این کشور، به تاریخ ۲۴.۰۸.۲۰۱۷ و به ساعت ۰۸:۳۰GMT، خواهیم نشست.