• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۴.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
همواره با ابهام چگونگی جهت گیری های نرخی آتی یورو، روبه رو هستیم. در طول روزهای اخیر، شاهد پیدایش کانال گرایش افقی ۱.۱۷۴۰-۱.۱۸۲۰ می باشیم. با استفاده از این بازه ی معاملاتی و و اسکان دستور Stop-loss تا ۱۵-۱۰ pips، دورتر از سطوح شروع معاملات، می توان به تجارت پرداخت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
هم اکنون به مدت سه روز متوالی، نرخ گذاری ها در حال آزمایش استقامت سطح پشتیبانی ۱۰۸.۹۰ می باشند. چراکه بازگرد صعودی دوباره ی نرخ گذاری ها، پس از اصابت شان به سطح مربوطه، تکرار یافته است. تا اتماتم همایش اقتصادی جکسون هول، پرداختن به دستیابی هر گونه منطق گرایشی، فعلا معقول نخواهد بود. همواره با گذر آگوست، هر گونه انتشار از داده های اقتصادی تازه، به عنوان دلیلی مضاف بر کاهش های روز افزون شناخته خواهند شد. در صورت افزایش نرخ گذاری ها بیشتر از سطح ۱۰۸.۹۰، به خرید این جفت ارزی می پردازیم. 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
با آغاز ۱۱:۳۰ امروز، شاهد انتشار داده های مربوط به چگونگی تغییرات نرخ رشد حجم تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا، خواهیم شد. چنین امری، سبب دریافت سیگنال های معاملاتی بلقوه، افزایش سطح فعالیت های معاملاتی و نوسان های نامطمئن خواهد گشت. با توجه به ادامه یابی گرایش نزولی، فعلا می توان به معاملات فروش ادامه داد.