• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۸.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا
با توجه به فعالیت های جمعه ی اخیر خریداران این واحد ارزی، شاهد دریافت سیگنالی، مبنی بر شروع تحرکات EURUSD و بسته شدن شکاف میان کندلی (gap) شکل گرفته در ژانویه ی سال ۲۰۱۵، به سمت سطح ۱.۲۰۰۰، گردیده ایم. همچنین فعال سازی متعدد سطوح stop-loss در محدوده ی حداکثر بازه ی زمانی ماه جولای، گویای این مطلب است، که در این محدوده و همراه با گذر ماه جولای، با بازگشایی تعداد زیادی از معاملات مواجه بوده ایم. از نظر کلی و در طول هفته (از ۲۱ تا ۲۵ آگوست)، تحکیمات بلقوه ی واحد ارزی یورو، نسبت به دیگر واحدهای ارزی، مبرم می باشد. چرا که افزایش نرخ این واحد ارزی، نسبت به دلار نیوزلند- ٪۲.۲، نسبت به پوند استرلینگ- ٪۱.۱۵، نسبت به ین ژاپن- ٪۱.۱۰، نسبت به دلار استرالیا- ٪۱.۰۱ و نسبت به دلار ایالات متحده- ٪۰.۹۴، بوده است.
رشد افزون تری از تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، بیشتر از سطح ۱.۲۰۰۰، فعلا میسر نخواهد بود. همچنین خواهشمند توجه بیشتری به جفت ارزی EURJPY، می باشم. سیگنال معاملاتی اخیر، که شامل شکل گیری پیکربندی کندلی ستاره ی ثاقب، مندرج در تایم فریم هفتگی این جفت ارزی بوده نیز، فعلا با نفوذ نرخ گذاری ها، برخورد ننموده است. در صورتی که با نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی پیکربندی کندلی مربوطه در طول ۴ روز در پیش رو، مواجه نگردیم، احتمال افت آتی نرخ دارایی مربوطه، افزون تر خواهد گشت. 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
همواره شاهد تلاش نرخ گذاری های این جفت ارزی، به منظور دستیابی به بازه ی ۱۰۸.۹۰-۱۰۹.۰۰، می باشیم. همچنین با توجه به افت دلار ایالات متحده، احتمال نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی این بازه ی نرخی نیز، افزون ترخواهد گشت. لازم به ذکر است، که به دلیل کمبود پیش زمینه ی خبری موجود از ژاپن، توجه اکثریت به چگونگی گزارش های آماری آتی از ایالات متحده خواهد بود. با توجه به سخن رانی اخیر و ریتوریکای یلن جانت، که به تاریخ ۲۵ آگوست به انجام رسیده است، احتمال بروز کاهش های آتی نرخ گذاری های USDX نیز کاهش یافت. چنین امری، نشانگر کاهش سطح اعتماد اعضای بازار به موقعیت سیاسی کنونی ایالات متحده، تلاش نرخ گذاری ها، به منظور کشف دلایل نوسان ساز بلقوه تر و همچنین، نامعلوم بودن تاریخ افزایش نرخ بدهی دولتی این کشور در آینده ای نزدیک، می باشد.
به منظور آغاز معاملات خرید این جفت ارزی، از سطوح ۱۰۸.۹۰-۱۰۹.۰۰، و با اسکان حتمی دستورات stop-loss، به معامله بپردازید. 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
پیش زمینه ی خبری موجود، درطول هفته کمرنگ بوده و طبق ارزیابی تکنیکی، اجرای معاملات فروش پوند، دارای اولویت فعلی می باشد. چرا که در طول ۲ تا ۳ هفته ی آتی، احتمال بر کاهش سطح نرخ گذاری ها تا بازه ی ۱.۲۶۷۰-۱.۲۷۰۰، خواهد بود.