• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۱.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پس از نشست سران گروه FOMC، نرخ دلار- صعود نموده، چرا که اعضای بازار، همواره به تصحیح انتظارات مشمول، تنظیمات نرخ بهره به دست FRS را نیز، در نظر داشته اند. با وجود تخمین ۴۶ درصدی اخیر، احتمالات بازار، متغییر با این نظریه و در حدود ٪۷۰، پیش بینی گردیده است. احتمال مربوطه، در رابطه با افزایش امکان پذیر سطح این شاخص به میزان یاد شده و در طی انتشارات آماری ماه دسامبر می باشد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده
به ساعت ۰۸:۰۰GMT، با نشر آمار بانک مرکزی اروپا و شروع دوباره ی فعالیت های بازرگانان، مواجه خواهیم شد. در صورت کاهش نرخ یورو و لزوم بازگشایی معاملات فروش، اسکان دستور take-profit، تا حوالی سطح ۱.۱۸۲۰، میسر خواهد بود. چرا که در کنار این سطح، شاهد عبور خط گرایش ماه مارچ ۲۰۱۷، می باشیم. بازگشایی معاملات فروش، تنها پس از نفوذ نزولی بردار به سطح پشتیبانی ۱.۱۸۷۰ میسر خواهد بود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
نرخ بهره ی بانکی ژاپن بدون بروز تغییرات، تثبیت گردیده است. اما نرخ دلار ایالات متحده در حال رشد می باشد. فعلا می توان به معاملات خرید این جفت ارزی ادامه داد. 
بازه ی پشتیبانی، شامل سطوح ۱۱۱.۷۲-۱۱۲.۱۸ بوده و بازه ی مقاومت مابین سطوح ۱۱۴.۳۶-۱۱۲.۹۵، مستقر می باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
با توجه به تحرکات نرخی این جفت ارزی در طی اجرای جلسات معاملاتی چند روز اخیر، می توان به اجرای معاملات میان روزی، مابین سطوح ۱.۳۵۷۰-۱.۳۴۷۰ و به میزان ۱۰۰ pips، پرداخت.