• کابینۀ شخصی

به خرید دلار ایالات متحده می پردازیم

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده، همواره شروع به افزایش قیمت نموده و به همین دلیل نیز، دیگر واحد های ارزی به پیروی و جهت گیری، طبق نوسان های فعلی دلار ایالات متحده می پردازند. بدین شکل، که بروز تحرکات تصحیحاتی - کاهشی این واحد ارزی، سبب همه گیره شدن فروش واحد های ارزی پایه ای دیگر نیز، خواهد گردید. همچنین رشد بیشتر نرخ دلار نیز، یکی از عوامل همه گیره شدن فروش، دیگر واحد های ارزی، در سطح بازار، محسوب می گردد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده
همواره با نشست نرخ یورو به میزان ۱۵۰pips، مواجه گردیده ایم و دستیابی آتی نرخ گذاری ها، به بازه ی هدفی ۱.۱۶۸۰-۱.۱۷۰۰، ربط مستقیمی، به چگونگی نتایج نشست سران سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده، به ساعات ۱۷:۳۰GMT و ۱۸:۰۰GMT، خواهد داشت. 
در اولویت فعلی ما، اجرای معاملات فروش این جفت ارزی، بوده و در صورت بازگشایی معاملات تازه، به منظور فروش این جفت ارزی، می توان پس از نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۷۶۰، وارد عمل گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
در حال حاظر به تجدید راه برد فعلی نمی پردازیم و به معاملات خرید این دارایی، تا سطح ۱۱۴.۰۰، ادامه خواهیم داد. بازگشایی معاملات تازه، تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، به سطح ۱۱۲.۵۰ و در صورت حرکت تصحیحات نرخ گذاری ها به سمت بازه ی ۱۱۱.۲۳-۱۱۱.۷۰ و باز گشت صعودی نرخ گذاری ها، پس از اصابت با بازه ی نرخی مربوطه، امکان پذیر خواهد بود.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
در رابطه با این جفت ارزی نیز، فعلا به تجدید راه برد نپرداخته و احتمال، بر ادامه یابی نوسانات آتی، بالا تر از سطح ۱.۳۴۰۰ می باشد. امکان فعال سازی دوباره ی خریداران این جفت ارزی، افزون بوده و چنین روندی می تواند، همراه با آغاز روز پنج شنبه و با انجام پذیرفتن سخن رانی رئیس بانک انگلستان، آقای کارنی، در طی گذر این روز معاملاتی، انجام گیرد. در طی اجرای معاملات میان روزی، می توان از افت امکان پذیر نرخ این جفت ارزی، تا سطح ۱.۳۳۸۰ استفاده نمود. مقاومت این روز معاملاتی شامل سطح ۱.۳۴۶۰ می باشد.