• کابینۀ شخصی

اهداف معاملاتی برای تجارت با یورو

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

یکی از عواملی، که فعلا مانع فعال سازی سفته بازان در سطح بازار گردیده، شامل تجدیدات در پیش روی نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده بوده، که سبب تأخیر در عملکرد اهداف معاملاتی اکثریت جفت های ارزی، در سطح بازار گردیده است. با توجه به تعویض در پیش روی رئیس این سازمان، به دستور ترامپ، ارائه ی یافتن هر گونه گزارش مطبوعاتی در رابطه با نتایج انتخاب رئیس جدید ذخایر فدرال، احتمال افزایش سطح نوسانات نرخی جفت های ارزی دلار را، افزایش خواهد داد. با توجه به تغییر یابی مسلم سیاست گذاری های مالی و وامی بانکی در ایالات متحده، همراه با جایگزین گردیدن رئیس سیستم ذخایر فدرال، احتمال ایست فعلی نوسان سازی های دلار ایالات متحده نیز، افزایش یافته است. 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده
در حال حاظر با تحت فشار بودن واحد ارزی یورو، بر اثر پیش زمینه های خبری اخیرا انتشار یافته از کاتالونیا، مواجه بوده ایم. چرا که با توجه به بار منفی وقایع اخیر این منطقه، با تضعیف چشمگیر جفت ارزی EUR/USD، رو به رو گشته ایم. در حال حاظر و تا قبل از نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح ۱.۱۷۴۵، احتمال افزایش نرخ این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۱۷۸۰ و حتی ۱.۱۸۰۰ نیز، بسیار افزون جلوه می نماید. همراه با نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۷۴۵، با اسکان دستورات تیک پروفیت در حوالی سطوح ۱.۱۷۲۵ و ۱.۱۶۹۵، می توانیم به اجرای معاملات فروش این جفت ارزی بپردازیم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
با توجه به عدم وجود نشریات آماری امروزی از چین، توجه اکثر بازار به چگونگی گزارش در پیش روی مربوط، به نتایج تصویب نرخ بهره و سیاست گذاری های مالی سیستم ذخایر فدرال و آمار اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده، معطوف خواهد بود. به همین دلیل نیز، احتمال ادامه یابی تحرکات نرخی جفت ارزی USD/JPY، مابین سطوح کانال گرایش های افقی امروزی (۱۱۲.۹۰-۱۱۲.۴۰)، بسیار افزون جلوه می نماید.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
عامل اصلی و جهت دهنده به تحرکات گرایشی این جفت ارزی، در طی معاملات نیمه ی دوم روز - چگونگی تغییرات نرخی دلار ایالات متحده، به حساب می آید. با این حال و با توجه به بررسی های تکنیکی - نموداری، اولویت فعلی معاملات امروزی، با فروش این جفت ارزی می باشد. سطح پشتیبانی معاملات امروز (به منظور اسکان دستور تیک پروفیت معاملات فروش)، شامل سطح ۱.۳۲۰۰ می باشد. با این وجود و با توجه به سخنرانی در پیش روی نمایندگان بانک انگلستان: مک کافرتی و هالدین، احتمال افزایش دوباره ی  نرخ گذاری ها و تغییر جهت شان به سمت بالا نیز، بسیار افزون می باشد.