• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۰.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده
در حال حاظر با ادامه یابی افت های ارزی دلار و رشد متقابل جفت های ارزی پایه ی این واحد ارزی، مواجه می باشیم. با توجه به طبیعی بودن بروز تحرکات تصحیحاتی معکوس بر جهت اصلی گرایش ها، هم چون مانوری قبل از جهشی دوباره و موازی با گرایش کلی. به منظور کشف نقطه ی ورود به معاملات فروش، بر اساس چگونگی تحرکات کلی نرخ این جفت ارزی، عمل خواهیم نمود. بدین سان نیز، بازه ی هدفی تحرکات آتی، شامل سطوح ۱.۱۸۳۰-۱.۱۷۷۰، خواهند بود. 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
فعلا با عدم بروز تغییرات در گرایش های این جفت ارزی، رو به رو می باشیم. در حال حاظر، با کاهش سطح فعالیت های معاملاتی و کوتاه تر شدن کندل های نموداری، مواجه هستیم. با توجه به چنین شرایط تکنیکی، احتمال سریع و تند تر گردیدن خروج نرخ گذاری ها، از کانال گرایش های افقی ۱۱۳.۲۶-۱۱۲.۴۴، بسیار افزون می باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
از نظر تکنیکی، فعلا با شناور بودن نرخ گذاری ها، کمی پایین تر از خط گرایش ۲۰ سپتامبر، رو به رو می باشیم. به همین دلیل نیز، اولویت کنونی، با معاملات فروش این جفت ارزی، می باشد. بازگشایی معاملات فروش GBP/USD، در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به بازه ی ۱.۳۲۰۰-۱.۳۱۹۵، میسر خواهد گردید. همراه با شکست این بازه ی نرخی، در تایم فریم ۴ ساعته، با گذر نرخ گذاری ها، از خط گرایش ماه سپتامبر، رو به رو خواهیم شد. و در صورت بروز چنین سناریویی، می بایست به تعویض تاکتیک تجاری دست برد.