• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۴.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در حال حاضر، با توجه به تأثیرات ناچیز انتشارات آماری مربوط به تغییرات شاخص کسب و کار ایالات متحده، بر واحد ارزی این کشور، با اولویت معاملات خرید این واحد ارزی، رو به رو می باشیم. 

 جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
همواره با نفوذ نرخ گذاری ها، به خط گرایش ۶ اکتبر مواجه گردیده ایم. تا قبل از نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۷۷۰، می توان به اجرای معاملات فروش این جفت ارزی ادامه داد. در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱.۱۷۳۰، با اسکان دستور تیک پروفیت، در حوالی سطوح ۱.۱۶۴۰ و ۱.۱۵۰۰، می توان به فروش این جفت ارزی پرداخت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
افت تصحیحاتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، که منجر به بسته شدن فاصله ی میان کندلی (gap)، در نمودار نرخی USD/JPY گردید، به صورت بسیار سریع و غیر منتظره ای شکل گرفته است. در حال حاظر، با عدم شکل گیری سیگنال انعکاس نزولی نرخ گذری های این جفت ارزی، مواجه می باشیم. در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، به سطح ۱۱۴.۰۰، می توان به خرید این جفت ارزی تا، سطح ۱۱۵.۹۰ پرداخت.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
در حال حاظر و تا قبل از نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۳۲۰۰، با احتمال افزون ادامه یابی کاهش های نرخی این جفت ارزی، رو به رو می باشیم. هم اکنون، نرخ گذاری های GBP/USD، پایین تر از خط گرایش ۱۹ سپتامبر سال جاری، مستقر می باشند. همراه با دست یابی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۳۰۰، با اسکان دستور تیک پروفیت در حوالی سطوح ۱.۲۹۰۰-۱.۲۸۵۰، می توان به اجرای معاملات فروش این جفت ارزی پرداخت.