• کابینۀ شخصی

فروش واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده
از نظر تکنیکی، اخیرا با نفوذ نرخ گذاری ها، به خط گرایش اوایل سپتامبر (تایم فریم های ساعتی و چهار ساعته ی این جفت ارزی)، مواجه گردیده ایم. مسلما، همراه با افزایش سطح نرخ گذاری های این جفت ارزی، بالا تر از سطح ۱.۱۸۴۰، با احتمال افزون ادامه یابی این روند افزایشی، مواجه خواهیم شد. بدین سبب نیز، در صورت موجود بودن پیش زمینه ی خبری افزون و بلقوه، دست یابی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۸۸۰ نیز، امکان پذیر خواهد بود.  با این وجود، در صورت بروز انعکاس گرایش های افزایشی، در نمودار ۴ ساعته، می توان به معاملات فروش یورو، ادامه داد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
در حال حاظر، با عدم توان کافی نرخ گذاری ها، به منظور ادامه یابی نرخ های افزایشی تا سطح ۱۱۴.۰۰، برخورد نموده ایم. با این وجود، حتی چگونگی تمایلات فروشندگان این جفت ارزی نیز، فعلا قابل تشخیص نمی باشد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده
با توجه به تایم فریم ۴ ساعته ی این جفت ارزی، با استقامت غیر قابل شکست بازه ی مقاومت ۱.۳۲۷۰-۱.۳۲۶۷ نموداری، مواجه می باشیم. خاطر نشانم، که تا قبل از نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، به بازه ی مقاومت یاد شده، می توان با اسکان دستور تیک پروفیت در حوالی سطح ۱.۳۲۰۰، به معاملات فروش این جفت ارزی پرداخت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار استرالیا
با بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با بازه ی ۱.۵۲۴۰-۱.۵۲۳۰، برخورد ننمودیم. در حال حاظر با ادامه یابی افزایش های نرخی این جفت ارزی مواجه می باشیم. بدین معنی، که تا قبل از تحکیم یابی بلقوه ی نرخ یورو اتحادیه ی اروپا، جفت ارزی مربوطه به افزایش های نرخی اش، ادامه خواهد داد. همچنین خاطر نشانم، که از نظر تکنیکی، با بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد شان با خط گرایش تحرکات فعلی نیز، رو به رو نگردیده ایم. با این وجود، در صورت توجه به نمودار ماهانه ی این جفت ارزی، با بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد شان با خط گرایش تحرکات ماهانه، مواجه خواهیم شد. بدین سبب نیز، می بایست به بررسی بیشتر تایم فریم مربوطه پرداخت. در صورت کاهش یابی حجم خرید اوراق بهادار بانک مرکزی اروپا، به میزان ۳۰ میلیارد و آغاز معاملات مربوطه، تنها از اوایل ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ میلادی، با ادامه یابی رشد های نرخی واحد ارزی یورو، برخورد خواهیم نمود. بدین ترتیب نیز، احتمال انعکاس یابی گرایش های افزایشی فعلی نیز، در چشم انداز کوتاه مدت، بسیار اندک می باشد. اما در صورت کاهش یابی حجم خرید اوراق بهادار بانک مرکزی اروپا، به میزان ۲۰ میلیارد و آغاز معاملات مربوطه، تنها از اوایل ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ میلادی، با افت نرخی این واحد ارزی و نرخ گذاری های جفت ارزی EURAUD، مواجه خواهیم شد.