• کابینۀ شخصی

افت دلار، به دلیل بهبود یابی اقتصادی چین

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

بر اثر انتشارات آماری اخیر چین، در رابطه با افزایش سود خالص حساب بازرگانی این کشور، با کاهش های تصحیحاتی نرخ دلار، مواجه می باشیم. بدین سبب نیز، بروز رشد مازاد نرخ سود حساب تجاری چین، موجب تضعیف یابی دلار ایالات متحده گردیده است.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با توجه به نمودار هفتگی این جفت ارزی، با استقرار نرخ گذاری ها، در حوالی خط میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی ЕМА، مواجه می باشیم. بدین سبب نیز، با یکی از عوامل جلوگیری از افت های آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، رو به رو می باشیم. با این وجود در نمودار های ۲۴ ساعته، با عدم شکل گیری سیگنال های انعکاس گرایش نیز، برخورد نموده ایم. در صورت بررسی نمودار نوسانگر  stochastic ۵-۳-۱۴، مندرج در تایم فریم ۴ ساعته ی این جفت ارزی، با بروز واگریی گرایش، میان بردار نرخ گذاری ها و خطوط این نوسانگر، مواجه خواهیم شد. بدین معنی، که در صورت موجود بودن پشتیبانی بنیادی و تکنیکی، با بروز افزایش های تصحیحاتی نرخ گذاری های EUR/USD، رو به رو خواهیم شد.

مقاومت معاملات فعلی نیز، شامل سطح ۱.۱۶۱۶ نموداری می باشد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

طبق نشانه های مجود، در نمودار  ۲۴ ساعته ی این جفت ارزی، تعیین نمودن چگونگی گرایش های آتی، بازگشایی و یا عدم ادامه بخشی به معاملات فروش USD/JPY، بسیارمبهم به نظرمی رسد.

حتی ادامه بخشی به معاملات خرید این جفت ارزی، تا سطوح ۱۱۵.۹۰-۱۱۵.۰۰ نیز، شک بر انگیز جلوه می نماید. با این حال و همانطور که به یاد دارید، احتمال ما (در صورت ناچیز بودن پیش زمینه ی خبری)، مبنی بر بروز نوسانات نرخی این هفته ی معاملات، مابین کانال گرایش های افقی می بود. چهار چوب این کانال گرایش های افقی، در نمودار ساعتی، شامل سطوح ۱۱۴.۲۰-۱۱۳.۶۵، می باشد. کمی پایین تر از این بازه نیز، سطح پشتیبانی ۱۱۳.۲۷ نموداری موجود می باشد. در صورت باز گرد نرخ گذاری ها، پس از برخورد با این سطح پشتیبانی، می توان به بازگشایی معاملات خرید، با تیک پروفیت ۱۱۴.۲۰، پرداخت. همچنین به منظور دریافت سیگنال های مطمئن، به منظور بازگشایی این معاملات، می توان از تغییرات خطوط نمودا نوسانگر  stochastic ۵-۳-۱۴ نیز، استفاده نمود. چرا که این نمودار، در شرایط بروز تحرکات فلت (افقی)، به عنوان یکی از شاخص های مهم ارزیابی چگونگی تغییرات در پیش روی گرایش های نرخی، به حساب می آید.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

در حال حاظر، احتمال تأثیر گیری تحرکات پوند، از تغییرات نرخی دلار ایالات متحده، بسیار افزون جلوه می نماید. به توجه به افت های کنونی نرخ گذاری های دلار، با رشد نرخی این جفت ارزی، برخورد خواهیم نمود. طبق استقرار نرخ گذاری های این جفت ارزی، بالاتر از خط میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی ЕМА تایم فریم ۱۵ دقیقه ای، معاملات خرید GBP/USD، از اولویت برخوردار می باشند. بازه ی مقاومت معاملات خرید نیز، شامل سطوح ۱.۳۲۰۰-۱.۳۱۷۴ خواهد بود.