• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۴.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

احتمال دست یابی نرخ گذاری های این جفت ارزی، به سطح ۱.۱۷ نموداری همواره موجود می باشد. بروز چنین جهشی، در پی انتشار آمار ۳ ماه سوم سال حجم تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه ی اروپا و به ساعت ۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ، امکان پذیر می باشد. همچنین لازم به یاد آوریست، که به موازای سطح ۱.۱۷ نموداری، با عبور خط پشتیبانی الگوی دیرتر یافت شده ی (پرچم وارونه) نیز، مواجه می باشیم. با توجه به نمودار ۴ ساعته، با عبور خط میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی  ЕМА، در نزدیکی سطح ۱.۱۷ نموداری، رو به رو می باشیم. همچنین در همان حوالی نیز، با استقرار افقی خط کیجون (شاخص نوسانگر ایچیموکو)، برخورد نموده ایم، که می تواند به عنوان مانع بلقوه ای، به منظور جلوگیری از رشد های آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، محسوب گردد.

همین طور نیز، در صورت غنی بودن پیش زمینه ی خبری این روز معاملاتی، به منظور ادامه یابی بیشتر گرایش های نزولی، نرخ گذاری ها ملزومند، ابتدا به افزایشی تصحیحاتی پرداخته و تنها سپس، به گرایش های افولی ادامه دهند. به همین دلیل نیز، در حال حاضر می بایست از اجرای معاملات فروش این جفت ارزی، اجتناب ورزید. همچنین در صورت نیاز به بازگشایی و یا ادامه بخشی به معاملات فروش می توان، تنها پس از نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۷۰۰ وارد عمل شد و به ادامه بخشی به این معاملات، تا سطح پشتیبانی ۱.۱۴۰۰ نموداری پرداخت. به همین منظور نیز، فعلا از ابراز تجدیدات در راهبرد های معاملاتی EUR/USD، اجتناب می ورزیم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در حال حاضر، با اولویت معاملات خرید این جفت ارزی، مواجه می باشیم و سطح هدفی معاملات خرید این جفت ارزی، در حوالی سطح ۱۱۶.۰۰ نموداری، مستقر می باشد. همچنین می توان، به اجرای این قبیل از معاملات، پس از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالاتر از سطح ۱۱۳.۵۲ نموداری، پرداخت.

با این حال، علایم موجود در شاخص ابر های ایچیموکو، مندرج در نمودار ۲۴ ساعته ی این جفت ارزی، مبنی بر امکان اجرای معاملات خرید USD/JPY، در طی چند روز آتی می باشد. همچنین لازم به یاد آوریست، که در طی ۳ روز اخیر، با عدم دستیابی نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱۱۳.۱۹ نموداری رو به رو بوده ایم. در حوالی همین سطح نیز، باعبور افقی خط کیجون شاخص اچیموکو، مواجه می باشیم.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با توجه به نامشخص بودن گرایش های فعلی این جفت ارزی، تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۳۱۰۰ نموداری، می توان تا اواخر ماه نوامبر، با دست یابی نرخ گذاری ها به سطح ۱.۲۹۰۰ نیز، برخورد نمود. لازم به یاد آوریست، که سطح ۱.۲۹۰۰ نموداری، همواره در طی بررسی های اوایل اکتبر، به دستمان رسید، اما دست یابی نرخ گذاری ها، به سطح مربوطه، تنها تا اواخر این ماه، امکان پذیر خواهند بود.