• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۰.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

آغاز این هفته ی معاملاتی، همراه با شکل گیری فاصله ای میان کندلی، در نمودار نرخ گذاری های دلار، به وقوع پیوسته است. چنین امری، سبب افت نرخی یورو اتحادیه ی اروپا، در طی گذر جلسات معاملاتی آسیا گردیده. با توجه به عدم لزوم انتظار، به منظور روشن تر شدن شرایط معاملاتی این واحد ارزی، می توان به اجرای معاملات میان روزی، با اسکان دستورات تیک پروفیت، در حوالی سطوح تکنیکی تایم فریم ساعتی این جفت ارزی، پرداخت. همچنین در طی اجرای جلسات معاملاتی پنجشنبه و جمعه (به تاریخ ۲۳ و ۲۴ نوامبر)، با تعطیلات بانکی ایالات متحده و کاهش یابی سطح فعالیت های معاملاتی بازرگانان، مواجه خواهیم شد. به همین دلیل و با توجه تعطیلات در پیش رو، با احتمال بسته گردیدن اکثریت پوزیشن های معاملاتی این هفته، همراه با شروع معاملات امروز و بدون دستیابی نرخ گذاری ها، به اهداف تکنیکی ارزیابی شده، مواجه می باشیم. با این حال، احتمال بروز نوسانات چشمگیر این واحد ارزی، در طی معاملاتی ۲۷ نوامبر، بسیار افزون جلوه می نماید. با توجه به این امر و احتمال افزایش سطح فعالیت های معاملاتی آخر ماه، می بایست به بررسی تکنیکی تحرکات جفت های ارزی پایه، در چشم اندازی میان مدت پرداخت.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در طی گذر این هفته ی معاملاتی، با میزان انبوهی از انتشارات آماری، از آلمان رو به رو می باشیم. در طی معاملات روز دوشنبه، با انتشار آمار ماه اکتبر شاخص تولیدات و ارزیابی نرخ کاهشی رشد بهای تولیداتی، برخورد خواهیم نمود. با توجه به استقرار فعلی نرخ گذاری ها، پایین تر از محدوده ی ابر های ایچیکموکو (مندرج در نمودار هفتگی این جفت ارزی)، با اولویت معاملات فروش این جفت ارزی، مواجه می باشیم. همچنین با دستیابی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۷۳۰ نموداری نیز، رو به رو گردیده ایم. در طی معاملات آسیا، با رویارویی بردار نرخ گذاری ها، با خط میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی ЕМА، مندرج در نمودار های ساعتی و ۴ ساعته ی این جفت ارزی، برخورد نموده ایم. و با احتمال ادامه یابی افت های فعلی، در طی معاملات آتی و تا سطح ۱.۱۷۰۰ نموداری نیز، مواجه می باشیم.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با توجه به کاهش اخیر سطح شاخص سود خالص حساب بازرگانی ژاپن و تضعیف کلی نرخ دلار ایالات متحده، با احتمال کاهش یابی نه چندان سطح نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطح ۱۱۳.۵۰ نموداری رو به رو می باشیم. کمی دیر تر نیز، با احتمال انعکاس یابی صعودی نرخ گذاری ها مواجه می باشیم. همچنین در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح ۱۱۳.۵۰ نموداری، از اجرای معاملات خرید، اجتناب می ورزیم.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

همواره با اسکان داشتن نوسانات، در کانالی از گرایش های افقی و با سطوح پشتیبانی - مقاومت ۱.۳۱۰۰ و ۱.۳۳۰۰، مواجه می باشیم. به همین دلیل نیز، تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، به سطوح مربوطه، از تجدید راهبرد معاملاتی اجتناب می ورزیم.