• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۴.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با توجه به نمودار۲۴ ساعته، هنوز با بروز انعکاس نرخی، مواجه نمی باشیم. شاخص ابر های ایچیموکو بسیاری از ترمینال های بروکر های متفاوت، هنوز تحت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، قرار نگرفته است. سطح مقاومت معاملات فعلی، که به عنوان هدف خرید این جفت ارزی نیز محسوب می گردد، در حوالی سطح ۱.۱۸۸۰نموداری استقرار داشته. با توجه به تعطیلات بانکی دیروز آمریکا و کوتاه بودن روز کاری امروز، به دلیل جشن های این هفته، با بسته شدن بازار سهام نیویورک، به ساعت ۱۳:۰۰ مواجه خواهیم شد. بدین سبب نیز، احتمال بروز مانور های نرخی شدید این جفت ارزی، تا اواخر جلسات معاملاتی امروز، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

همچنین بازگشایی معاملات فروش، با امید افول به زود نرخ این جفت ارزی، راهبردی بسیار خطرناک به شمار می آید.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

همواره با بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح زیرین کانال گرایش های افقی موجود در نمودار ساعتی این جفت ارزی، برخورد نموده ایم. افزایش های تصحیحاتی آتی نیز، تا سطوح ۱۱۲.۴۵-۱۱۱.۹۵ نموداری، امکان پذیر خواهند بود (سطوح پشتیبانی بسیار مهم ۲ هفته ی گذشته).

در صورت آغاز دوباره ی گرایش های نزولی این جفت ارزی، می بایست به اجرای معاملات فروش، تنها در چهار چوب کانال گرایش های افولی این جفت ارزی، پرداخت.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

از نظر تکنیکی، با عدم تغییر یابی تحرکات نرخی، از دیروز تا به کنون مواجه می باشیم. چرا که فعلا با دست یابی نرخ پوند، تا سطح بالای کانال گرایش های افقی شکل گرفته از ماه سپتامبر این جفت ارزی (۱.۳۳۰۰) مواجه می باشیم. قسمت پایین این کانال گرایش افقی نیز، شامل بازه ی ۱.۳۰۶۰-۱.۳۱۰۰ نموداری می باشد.

همراه با کمرنگ بودن پیش زمینه ی خبری مربوطه، احتمال نوسان سازی آتی نرخ گذاری های این جفت ارزی در حوالی سطوح ۱.۳۳۰۰ (۱.۳۲۸۰-۱.۳۳۳۰) و بروز افزایش های ما بعدش، بسیار افزون جلوه می نماید.