• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۱.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

فعلا، با انعکاس نزولی نرخ گذاری ها، از محدوده ی مقاومت موضعی نمودار این جفت ارزی، مواجه نمی باشیم. چرا که در حال حاضر، با حرکت نوسانات، در محدوده ی کانال گرایش های افزایشی ۷ نوامبر، برخورد نموده ایم. همچنین نرخ گذاری ها، همواره بالا تر از محدوده ی ابرهای ایچیموکو، مندرج در نمودار ۲۴ ساعته ی این جفت ارزی، استقرار یافته اند. بدین سب نیز، معاملات خرید این جفت ارزی، از اولویت بیشتری، برخوردار می باشند. سطح هدفی اجرای این معاملات نیز، شامل مقاومت ۱.۲۰۴۰ نموداری خواهد بود.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در صورت بسته شدن معاملات این هفته، بالا تر از سطح ۱۱۲.۰۰ نموداری، می توان همراه با آغاز روز دوشنبه، به کشف نقاط نموداری، به منظور بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی پرداخت. چرا که کاهش های نرخی ماه نوامبر این جفت ارزی، جزئی از تحرکات تصحیحاتی نوسانات این جفت ارزی به شمار می آیند و همراه با نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱۱۴.۷۰، با ادامه یابی افزایش های نرخی این جفت ارزی، تا سطح ۱۱۷.۸۰ نیز، برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

فعلا با انعکاس نزولی نرخ گذاری ها، رو به رو نگردیده ایم. تنها با دستیابی نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱.۳۵۳۰ نموداری، برخورد نموده ایم. با در نظر گیری هم اندازه بودن این ضربان نرخی، با ارتفاع کانال گرایش های افقی ماقبل، عدم موجود بودن ایده های تجاری، مبرم می باشد.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

همان طور، که دیر تر فرض نموده بودیم، بازه ی ۱۳۸.۰۰-۱۳۵.۰۰، در حوالی خط میانه ی کانال گرایشی سال ۲۰۰۰ ( و همچنین سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۲) استقرار داشته. با توجه به اولویت فعلی اجرای معاملات خرید EURUSD و USDJPY، می بایست با اولویت بخشیدن به معاملات خرید EUR/JPY نیز، به اجرای معاملات این جفت ارزی، تا سطح ۱۳۸.۰۰ نموداری، پرداخت. احتمال بروز این جهش نرخی، تا اواسط ماه دسامبر، بسیار افزون جلوه می نماید. چرا که به تاریخ ۱۳ دسامبر امسال، با نشست سران سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده مواجه می باشیم.

 

جفت ارزی دلار نیوزلند و دلار ایالات متحده

از نظر تکنیکی، با اولویت معاملات خرید، مواجه می باشیم. و تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۰.۶۸۰۰ نموداری، می توان بروز تصحیحات نزولی موقت نرخ گذاری ها را، مشاهده نمود.