• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۴.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در حال حاظر، می بایست با توجه به تحرکات نرخی دلار ایالات متحده، به بررسی گرایش های دیگر جفت های ارزی پایه، پرداخت. با در نظر گیری افزایش های فعلی شاخص دلار ایالات متحده، بالا تر از سطح ۹۲.۵ نموداری، می بایست به خرید این واحد ارزی پرداخت. همچنین با توجه به داده های اخیرا انتشار یافته ی شاخص PMI چین و ایالات متحده، با احتمال افزایش یابی بیشتر نرخ دلار نیز، مواجه می باشیم. چرا که نرخ شاخص PMI چین، تا سطح ۵۰.۸ کاهش یافته و نرخ همین شاخص از ایالات متحده، تا سطح ۵۳.۹ نموداری، افزایش یافته است.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

از نظر تکنیکی و با توجه به نمودار ۴ ساعته، با انعکاس نزولی نرخ گذاری ها، مواجه نگردیده ایم و نرخ گذاری ها، در حال افزایش یابی، مابین کانال گرایشی ۷ نوامبر می باشند. در نمودار روزانه نیز، با تحرکات نرخی، بالا تر از ابر های شاخص ایچیموکو، مواجه هستیم. در این بین نیز، با شکل گیری کندلی نزولی، اما نه چندان بلند، در نمودار هفتگی این جفت ارزی، برخورد نموده ایم. همچنین با نزدیک شدن دوباره ی نرخ گذاری ها، به خط گرایش نمودار چهار ساعته، بدون نفوذ دوباره به ماکسیموم های موضعی، رو به رو می باشیم. به همین دلیل نیز، با احتمال نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به خط ترند کانال گرایشی ماه نوامبر نیز، مواجه می باشیم.

از نظر تحلیل بنیادی، بازار در حال حاظر در انتظار آمار روز پنجشنبه می باشد. چرا که در طی این روز، با آمار ۳ ما سوم سال تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه ی اروپا، برخورد خواهیم نمود. با توجه به نظریات اقتصاد دانان، نرخ رشد اقتصادی تا ٪۲.۵ افزایش خواهد یافت. بدین سبب نیز، احتمال بروز نوسانات در پیش روی نرخ گذاری ها، تا روز پنجشنبه، مابین سطوح ۱.۱۹۵۰-۱.۱۸۰۰ نموداری، بسیار افزون جلوه می نماید.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

شرایط تجاری روز جمعه، با بسته شدن معاملات این جفت ارزی، بالا تر از نرخ ۱۱۲.۰۰ همراه گردید. به همین دلیل نیز، با شروع معاملات امروز، می بایست به خرید این جفت ارزی پرداخت. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱۱۴.۷۰، با ادامه یابی رشد های نرخی، تا سطح ۱۱۷.۹۰ مواجه خواهیم شد.

در حال حاضر، می توان با اسکان دستور stop-loss، پایین تر از مینیموم های روز دوشنبه (در حوالی سطح ۱۱۲.۶۰ نموداری)، به خرید این جفت ارزی پرداخت. چنین امری در صورتی که با افول تصحیحاتی برخورد ننماییم، قابل وقوع خواهد بود. همچنین می توان، تا قبل از بسته شدن فاصله ی میان کندلی (gap) تعطیلات، صبر نموده و تنها پس از بسته شدن این فاصله ی میان کندلی و بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح ۱۱۱.۷۰، به خرید این جفت ارزی پرداخت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود دستیابی اخیر نرخ گذاری ها، به سطح ۱۳۵.۲۰ نموداری، با نفوذ نرخ گذاری ها، با خط گرایش های سال ۲۰۱۴ نیز، برخورد نموده ایم. در این بین، با شروع معاملات هفته ی جدید، تنها پس از افولی تصحیحاتی، رو به رو می باشیم. این افت نرخی، می تواند تا سطح ۱.۳۲۷۰ نیز، ادامه یابد. چرا که دلار ایالات متحده همواره در حال تحکیم یابی می باشد.

به منظور اجرای معاملات میان روزی، می توان با بازگشایی معاملات فروش، پایین تر از سطح ۱.۳۴۷۵، به اجرای این معاملات، تا سطوح پشتیبانی ۱.۳۳۹۸-۱.۳۴۳۰ نموداری پرداخت.