• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۵.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

به ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ، با انتشار داده های ماه اکتبر ایالات متحده، در رابطه با  تغیرات سود خالص حساب بازرگانی این کشور، برخورد خواهیم نمود. به عرضه رسیدن این آمار، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل افزایش نوسانات امروز معاملات دلار، به شمار می آید. با در نظر گیری موقت بودن تأثیرات این آمار، همچون داده های ماقبل آمار اشتغال کشاورزی ماه نوامبر (ADP) روز چهار شنبه ی این کشور، احتمال ادامه یابی واکنش های بلند مدت بازار، به انتشارات مورد نظر، چندان افزون، جلوه نمی نماید.

طبق واکنش های میان مدت بازار، افزایش نرخ کسری سود خالص حساب بازرگانی، می تواند سبب همه گیره شدن فروش دلار ایالات متحده و کاهش نرخ این واحد ارزی، در مقایسه با دیگر جفت های ارزی اش، گردد. چنین امری تنها در صورت تثبیت یابی احتمالات مربوطه، امکان پذیر خواهد بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

از دیروز، تا به امروز، با عدم رفع ابهامات مربوط به چگونگی راهبرد های تکنیکی موجود، به منظور اجرای معاملات این جفت ارزی، مواجه می باشیم. همچنین لازم به یاد آوریست، که نمایه ی تکنیکی تحرکات نرخی نیز، تغییری نیافته است. در صورت باور به افزایش های آتی واحد ارزی یورو، می شاید به بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی، تنها در پی انعکاس یابی کندل های موجود، در نمودار های ۱۵ دقیقه ای و یا ساعتی EUR/USD، پرداخت.

همچنین یاد آورم، که با توجه به تایم فریم ۴ ساعته ی این دارایی، با عدم بروز انعکاس های گرایشی، برخورد نموده ایم. نرخ گذاری ها، همواره در حال نوسان سازی، مابین خطوط کانال گرایش های افزایشی ۷ نوامبر، می باشند. با این وجود، هم اکنون با نزدیک تر شدن بردار نرخ گذاری ها، به خط گرایشی نمودار ۴ ساعته، بدون شکست ماکسیموم های موضعی موجود، برخورد نموده ایم. همچنین با احتمال نفوذ نزولی در پیش روی نرخ گذاری ها، به خط ترند کانال گرایش های ماه نوامبر این جفت ارزی، یعنی به سطح ۱.۱۸۰۰ نموداری، مواجه می باشیم. در حال حاظر، با عدم موجود بودن سیگنال های کافی به منظور بازگشایی معاملات، رو به رو گردیده ایم.

از نظر بنیادی، داده های ۳ ماه سوم سال تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه ی اروپا، به عنوان تأثیر گذار ترین عوامل نوسانات امروزی این جفت ارزی، به شمار می آیند. چرا که، با در نظر گیری احتمالات متخصصین، در رابطه با رشد ٪۲.۵ نرخ این شاخص، نسبت به آمار سه ماه سوم سال گذشته (به میزان ٪۰.۶)، در طی انتشارات آتی، با بروز نوسانات نرخی EUR/USD، مابین سطوح ۱.۱۹۵۰-۱.۱۸۰۰ نموداری، رو به رو خواهیم شد.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

اواخر روزه های پنجشنبه و جمعه (در هنگام به عرضه رسیدن انتشارات آماری ایالات متحده در طی اجرای جلسات معاملاتی آسیای ژاپن)، به عنوان موثر ترین بازه ی زمانی نوسانات نرخی این جفت ارزی، به شمار می آیند. انتشار نتایج ارزیابی های آماری دوباره ی حجم تولیدات ناخالص داخلی ۳ ماه سوم سال ایالات متحده، یکی از عوامل تأثیر گذار، بر نوسانات نرخی USD/JPY، به شمار می آیند. در حال حاضر نیز، با اولویت خرید این جفت ارزی، مواجه می باشیم. همچنین می بایست فعلا، از اعمال هر نوعی از تصمیمات تجاری وزن نشده، اجتناب ورزید. در صورت رشد نرخ گذاری ها، تا سطح ۱۱۴.۰۰ و یا بیشتر، با احتمال بروز کاهش های تصحیحاتی آتی، تا سطح پشتیبانی ۱۱۱.۵۰ نموداری، برخورد خواهیم نمود. به همین دلیل نیز، می بایست با تصمیماتی وزن شده، به اجرای معاملات در پیش روی این جفت ارزی پرداخت.

به منظور اجرای معاملات فروش، می توان به نرخ فعلی بازار و اسکان دستور stop-loss پایین تر از سطح ۱۱۲.۰۰ به اجرای این معاملات پرداخت. همچنین می توان تا روز پنجشنبه و تا قبل از شکل گیری تمام و کمال نمایه ی تکنیکی دو روز آتی USD/JPY، به منظور اجرای مطمئن تر این معاملات، به انتظار بنشست.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

در حال حاضر، با عدم موجود بودن سیگنال های مورد نیاز، به منظور اجرای معاملات این جفت ارزی، مواجه می باشیم. نرخ گذاری ها نیز، توان عبور از سطح ۱.۳۵۰۰ نموداری را، دارا نمی باشند. بدین معنی که، فعلا و تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، به این سطح، می توان به اجرای معاملات میان روزی پرداخت. در طی معاملات دیروز نیز، استحکام بلقوه ی سطح پشتیبانی ۱.۳۴۲۳ نموداری را، مشاهده نمودیم. بدین معنی که، می توان با اسکان دستور تیک پروفیت در حوالی این سطح، به اجرای معاملات GBP/USD پرداخت.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

احتمال ادامه یابی گرایش های افزایشی این جفت ارزی، تا سطح ۱۳۸.۰۰-۱۳۵.۰۰ نموداری، بسیار افزون جلوه می نماید. در طی اجرای معاملات سپتامیر و نوامبر نیز، با نوسان سازی نرخ گذاری های EUR/JPY، مابین سطوح کانال گرایش های افقی موجود، برخورد نموده ایم. هم اکنون نیز، خطوط شاخص های نوسان گر تایم فریم های گوناگون این جفت ارزی، در حال طی نمودن مسیری، به سمت محدوده ی اشباع خرید می باشند. همچنین همان طور که به یاد دارید، در حوالی بازه ی ۱۳۸.۰۰-۱۳۵.۰۰ نموداری، با عبور خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی سال ۲۰۰۰ و همچنین سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۲، رو به رو هستیم.