• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۶.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در پی افزایش حجم سود خالص تراز تجاری ایالات متحده، تا سطح حد اکثر سال ۲۰۱۵، با تحکیمات نرخی دلار این کشور، برخورد نمودیم. همچنین با در نظر گیری تأثیرات موقت انتشارات آماری اخیر، که سبب این رشد تصحیحاتی و جلب توجه بازرگانان گردیده، می بایست با توجه بیشتری به چگونگی داده های امروز آژانس آماری ADP (به وقت ۱۳:۱۵GMT)، در رابطه با آمار اشتغال این منطقه، پرداخت.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در حال حاضر، با استقرار نرخ گذاری های این جفت ارزی، ما بین سطوح کانالی از گرایش های افقی، مواجه می باشیم. مینیموم موضعی اخیرا شکل گرفته ی افول تصحیحاتی EUR/USD، همواره تحت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها قرار گرفته و خط گرایش های افزایشی ماه نوامبر این جفت ارزی نیز، تحت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، قرار گرفته است. خطوط شاخص نوسان گر RSI، مندرج در نمودار ۴ ساعته نیز، در حال نزدیک شدن به محدوده ی اشباع فروش این جفت ارزی می باشد. بروز چنین امری احتمال ادامه یابی افت های فعلی یورو، در طی آینده ای نزدیک را، افزایش می دهد. همچنین می بایست به خاطر داشت، که سطح ۱.۱۸۰۰ نموداری، همواره شکسته شده است. بدین معنی، که با افت دوباره ی نرخ گذاری ها، تا سطح ۱.۱۸۰۰ و یا ادامه یابی کاهش ها، تا سطح ۱.۱۷۴۰ نموداری، برخورد خواهیم نمود. بروز چنین امری، تنها به موازای انتشار آمار مهم مربوطه، انجام خواهد پذیرفت. بازگشت صعودی و انعکاس نرخ گذاری ها، پس از برخورد با این سطح نیز، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

با توجه به بیانیه های اخیر Bank of America Merrill Lynch، در رابطه با برنامه ریزی های تازه ی بانک ژاپن در رابطه با تغییر یابی متن سیاست گذاری نظارتی بانکی، به منظور افزایش سطح هدفی منحنی بازدهی درآمد ۱۰ ساله از معاملات با اوراق بهادار دولتی، با احتمال افزایش آتی نرخ بهره و نرخ گذاری های واحد ارزی ین این کشور، مواجه گردیده ایم.

بدین معنی، که می توان با استفاده از این واحد ارزی، به سرمایه گذاری بلند مدت پرداخت، چرا که همواره، با ناهموار تر شدن شرایط مالی و وامی بانک های مرکزی دیگر کشور های مهم اقتصادی، نسبت به بانک ژاپن، رو به رو می باشیم.

 با توجه به نمایه ی تکنیکی معاملات چند روز اخیر، با نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به خط شاخص میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی EMA، مندرج در نمودار ۴ ساعته ی USD/JPY، برخورد نموده ایم. علاوه بر این، نرخ گذاری ها فعلا در حال حرکت، در چهارچوب مساحتی پرتوی میان بازه ای سپتامبر - اکتبر فیبوناچی، می باشند. این پرتو از مینیموم ۱۰۷.۲۹ تا ماکسیموم ۱۱۴.۷۳ نمودار این جفت ارزی، ترسیم گردیده است. به غیر از این، با نفوذ نرخ گذاری ها، به خط گرایش ۲۷ نوامبر (خط صورتی رنگ در نمودار ذیل) نیز، مواجه گردیده ایم. خطوط شاخص نوسانگر RSI، هنوز به محدوده ی اشباع فروش، نفوذ ننموده اند (این شاخص کمی پایین تر از نمودار و به عنوان -RSI۱۴ ترسیم گردیده است. به منظور اجرای معاملات میان روزی، می توان به فروش این جفت ارزی تا سطوح ۱۱۱.۷۰ نموداری (پرتوی سوم فیبوناچی ترسیم شده به رنگ قرمز)، پرداخت.

با توجه به غیر منطقی جلوه نمودن تصمیمات بنیادی، تا قبل از انتشار آمار اشتغال ADP ایالات متحده، می بایست فعلا از ارزیابی فاندامنتال چگونگی نرخ تحرکات آتی این جفت ارزی، پرهیز نمود.

همچنین به یاد داشته باشید، که در پی شکست خط گرایش های نزولی ماه نوامبر، می بایست به اکتشاف نقاط جدید به منظور ورود به معاملات خرید این جفت ارزی، با اسکان تیک پروفیت (هدف طولانی مدت) در حوالی سطح ۱۱۴.۰۰ نموداری، پرداخت. همچنین با احتمال افزون تست استقامتی در پیش روی خط گرایش های نزولی ماه نوامبر، از سوی فروشندگان نیز، مواجه می باشیم. بروز چنین امری با افت های تصحیحاتی آتی، تا سطوح ۱۱۱.۱۰-۱۱۱.۳۰ نموداری، همراه خواهد بود.  چرا که افول عمیق تر نرخ گذاری ها، چندان امکان پذیر جلوه نمی نماید.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

با توجه به کم رنگ بودن پیش زمینه ی خبری، عامل مهم نوسانات در پیش روی نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا قبل از شروع جلسات معاملاتی آمریکا، شامل انتشارات مطبوعاتی مربوط، به نشست برکسیت، به شمار خواهد آمد. بدین معنی، که در حال حاضر، با عدم موجود بودن سیگنال های کافی، به منظور بازگشایی معاملات، برخورد نموده ایم. همانند دیروز و با توجه به راهبرد معاملاتی میان روزی این جفت ارزی، می توان به اجرای معاملات فروش، تنها پس از تحکیم یابی نرخ گذاری ها پایین تر از خط شاخص میانگین متحرک نمایی ۱۱۴ روزه ی EMA (نمودار ۱۵ دقیقه ای) و با اسکان تیک پروفیت در حوالی سطوح ۱.۳۳۸۳-۱.۳۴۰۲ نموداری، پرداخت. ماکسیموم موضعی افزایش های امکان پذیر نرخ گذاری های امروز نیز، شامل سطح ۱.۳۴۷۰ نموداری می باشد. با در نظر گیری انتظارات فعلی بازار، به منظور دریافت آمار اشتغال ایالات متحده، می توان از سطوح یاد شده، به منظور معاملات امروزی این جفت ارزی و با استفاده از تاکتیک برخورد/انعکاس، استفاده نمود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

در حال حاضر، با نوسان سازی این جفت ارزی، مابین سطوح کانالی از گرایش های افقی، رو به رو می باشیم. با توجه به عدم تغییر یابی نمایه ی تکنیکی نمودار های این شاخص، در انتظار دست یابی نرخ گذاری ها، به سطوح ۱۳۸.۰۰-۱۳۵.۰۰ نموداری، خواهیم بنشست.