• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۷.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده در حال رشد بوده و با وجود بسته نگردیدن فاصله ی میان کندلی (gap) تعطیلات گذشته، با اولویت خرید این واحد ارزی مواجه می باشیم. به همین دلیل نیز، به منظور اجرای تصمیمات معاملاتی جفت های ارزی دلار، توجه خود را، به چگونگی نرخ تحرکات این واحد ارزی معطوف نمایید.

 

در صورت بهبود یابی پیش زمینه ی خبری ایالات متحده، تمایلات بازرگانان به منظور خرید USDX، افزون تر خواهد گردید. سطح فعالیت های معاملاتی خریداران نیز، به موازای انتشار آمار اشتغال غیر کشاورزی روز جمعه ی این کشور، ارتقا خواهد یافت.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

یورو در حال تحکیم یابی بر فراز خط گرایش سپتامبر- نوامبر نرخ گذاری های این جفت ارزی بوده و به همین دلیل نیز، می بایست به منظور اجرای معاملات فروش این جفت ارزی، کمی صبر نمود. چرا که تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۸۰۰ نمودار ۲۴ ساعته، با احتمال ادامه یابی افت های آتی EUR/USD، برخورد خواهیم نمود. اما در صورت مثبت رقم خوردن آمار تولیدات ناخالص داخلی امروز اروپا و فعال سازی بلقوه ی خریداران این جفت ارزی (به ساعت ۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ)، به موازای نفوذ نرخ گذاری ها، به خط گرایشی و سطح پشتیبانی یاد شده، می توان به بازگشایی معاملاتی خرید این جفت ارزی پرداخت.

همچنین می توان، به بازگشایی معاملات خرید به نرخ بازار (۱.۱۸۰۰) و با اسکان دستور stop-loss، در حوالی سطح ۱.۱۷۷۵ نموداری نیز پرداخت. اما در صورت بروز کاهش های تصحیحاتی نرخ این شاخص تا سطح ۱.۱۷۸۰، می بایست به موازای انتشارات آمار یاد شده به ساعت ۱۰:۰۰، معاملات خرید این جفت ارزی را پس از بازگشت از سطح مربوطه (در نمودار ۱۵ دقیقه ای)، آغاز نمود. سیگنال مورد نظر، شامل کندلی با سایه ی بلند تر زیرین، می باشد. بازگشایی معاملات یاد شده، در پی پیدایش این کندل و با اسکان دستور تیک پروفیت، پایین تر از مینیموم موضعی موجود در نمودار ۱۵ دقیقه ای، قابل اجرا خواهد بود.

همچنین در حال حاضر، با بروز تحرکات نرخی در محدوده ی پرتوی اول فیبوناچی (ترسیم شده از مینیموم ژانویه ی سال ۲۰۱۷ تا ماکسیموم سپتامبر سال جاری) مواجه می باشیم. در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به این پرتو، با افول آتی نرخ یورو - دلار، تا سطح ۱.۱۶۰۰ نموداری برخورد خواهیم نمود.

اجرای معاملات فروش این جفت ارزی به نرخ بازار و اسکان دستور stop-loss،  بالا تر از سطح ۱.۱۸۱۵، میسر خواهد بود. همچنین می توان به بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی، در پی انتشار آمار تولیدات ناخالص داخلی اروپا (به ساعت ۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ) و همراه با نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۱۷۸۰ پرداخت. در صورت بروز چنین امری، احتمال ادامه یابی افول نرخی تا سطح ۱.۱۶۰۰ نموداری، امکان پذیر خواهد بود.

در صورتی که به رشد در پیش روی نرخ دلار باور دارید، می توانید از سناریوی دوم فروش این جفت ارزی استفاده نمایید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در حال حاضر با اولویت معاملات خرید این جفت ارزی مواجه می باشیم. به منظور بازگشایی معاملات جدید خرید USD/JPY نیز، تنها پس از نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱۱۲.۵۵، شروع به معامله نمایید.جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

همواره با نفوذ نرخ گذاری ها، به خط گرایش سال هایی ۲۰۱۷-۲۰۱۴ برخورد نموده ایم. افت های اخیر نیز تصحیحاتی بوده اند و تنها به منظور تست استقامتی این خط گرایشی به وقوع پیوسته اند.

انتشارات امروزی شاخص نرخ فروش مسکن از Halifax، به ساعت ۰۸:۳۰ به وقت گرینویچ، به عنوان یکی از مفید ترین اخبار، به منظور اجرای معاملات GBP/USD، مابین سطوح کانال گرایش های افقی امروز نرخ گذاری ها، به حساب می آید. مقاومت و پشتیبانی معاملات داخل این کانال نیز، شامل سطوح ۱.۳۳۳۵-۱.۳۳۶۰-۱.۳۳۹۰ نموداری می باشند.