• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۵.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

تا قبل از نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱.۱۷۸۰ نموداری، می توان به اجرای معاملات خرید این جفت ارزی، ادامه داد.

انتشارات دیروزی داده های مثبت تغییرات نرخ رشد اقتصادی اروپا، با تحکیمات نرخی قابل توجه، اما نه چندان سریع نرخ گذاری های EUR/USD، همراه خواهند بود. چرا که در وهله ی اول، با کاهش یابی تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی، به دست سفته بازان و به منظور خرید بهینه تر EUR/USD، برخورد خواهیم نمود.

در پی انتشارات امروز داده های ماه اکتبر سود خالص حساب بازرگانی اروپا، به ساعت ۱۰:۰۰ به وقت گرینویچ، نرخ نوسانات این جفت ارزی نیز، افزایش خواهد یافت.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در حال حاضر، تحرکات نرخی ین ژاپن، تحت کنترل دلار ایالات متحده قرار گرفته و به موازای نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به پشتیبانی ۱۱۲.۲۰-۱۱۲.۰۰ ( محدوده ی پرتوی سوم فیبوناچی ترسیم شده از اتصال مینیموم و ماکسیموم نرخ گذاری های فصل پاییز)، با ادامه یابی نوسانات، تا سطح پشتیبانی ۱۱۰.۰۰ نموداری، که به عنوان کف کانال گرایش های افقی سال ۲۰۱۷ نیز شناخته می شود، برخورد خواهیم نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

با وجود پیش زمینه ی خبری حجیم روز پنجشنبه، با عدم تغییر یابی نمایه ی تکنیکی تحرکات نرخی این جفت ارزی، مواجه می باشیم. همچنین نرخ نوسانات نیز، افزایش نیافته اند. به موازای نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۳۴۶۰ نموداری نیز، با ادامه یابی افزایش ها، تا سطح ۱.۳۹۰۰، رو به رو خواهیم گردید. انعکاس نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح ۱.۳۴۶۰ و شکل گیری کندل های معکوس، نه تنها در نمودار های ۱۵ دقیقه ای، بلکه در نمودار های ساعتی و ۴ ساعته نیز، می توانند منجر به کاهش نرخ گذاری ها تا سطح ۱.۳۳۵۰ نموداری، گردند. به موازای نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۳۳۵۰ نیز، با ادامه یابی افت های نرخی، تا سطح ۱.۳۲۲۰ نموداری برخورد خواهیم نمود.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

با توجه به نمودار ۲۴ ساعته، با نوسان سازی نرخ، مابین سطوح کانالی از گرایش های افقی، برخورد خواهیم نمود. تضعیف یابی یورو و عدم موجود بودن خریدار عمده ی EUR/JPY، منجر به گرفتار نمودن نرخ گذاری ها، در کانال گرایش های افقی ۱۳۴.۳۰-۱۳۱.۷۰ نموداری، گردیده است.