• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۱.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

انتشارات امروز آمار مربوط به تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده، که به ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ به عرضه خواهند رسید، از ابهامات گرایش های فعلی و تحرکات افقی شاخص دلار ایالات متحده USDX در حوالی سطح ۹۲.۹۰ نموداری، خواهند کاست. اما واکنش بازار، به انتشارات در پیش روی تغییرات کمی تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری، که کمی دیر تر انتشار خواهند یافت، کمرنگ جلوه خواهد نمود. چرا که تأثیرات مثبت رقم خوردن داده های اخیر این شاخص، همواره موجب بهبودی سیاست گذاری مالی ایالات متحده گردیده است. با توجه به سالانه بودن انتشارات آماری در پیش روی گزارش های بازار کار این کشور، که به طور کلی مثبت می باشند، تجدید سمت به زود رئیس سیستم ذخایر فدرال و همچنین ابراز اصلاحات در سیاست گذاری های مالیاتی ایالات متحده - تحکیمات نرخی دلار، چندان دور از تصور نخواهند بود.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

با توجه به نوسانات در پیش روی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده و پیش زمینه ی خبری کمرنگ آمار اتحادیه ی اروپا، واحد ارزی یورو، تحت تأثیر اصلاحات دلار، خواهد بود. همچنین در حال حاضر، منتظر بازتاب نزولی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح مقاومت ۱.۱۸۸۰ نموداری، بنشسته ایم. تنها پشتوانه ی بروز چنین تحرکاتی نیز، پیش زمینه ی آماری ایالات متحده، محسوب می گردد.

واحد ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در حال حاضر، در انتظار افزایش به زود نرخ این جفت ارزی، تا سطوح ۱۱۵.۰۰-۱۱۴.۳۰ نموداری می باشیم. همچنین لازم به یاد آوریست، که تنظیمات نرخ بهره ی امروز ژاپن و حتی بیانیه های مابعد سران بانک مرکزی این کشور نیز، مانع تحکیمات در پیش روی این جفت ارزی، نخواهند گردید. هر چند، که احتمال بروز تصحیحات نزولی و موقت نرخ گذاری ها، در حوالی سطح ۱۱۴.۰۸ نموداری، میسر بوده و می توان با اسکان دستور تیک پروفیت، کمی پایین تر از این سطح، به اجرای نیمه ای از معاملات خرید این جفت ارزی نیز، پرداخت.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

همواره می توان به اجرای معاملات خرید این جفت ارزی تا سطح ۱.۳۴۰۰ و اجرای معاملات فروش، پس از انعکاس نزولی نرخ گذاری ها از سطح مربوطه، پرداخت. همچنین می توان با اسکان دستور تیک پروفیت، در حوالی سطح ۱.۳۳۰۰، به اجرای نیمه ای از معاملات خرید این جفت ارزی پرداخت. به منظور باز گشایی معاملات جدید نیز، می بایست تنها پس از انتشار آمار امروز بریتانیا، در رابطه با تغییرات حجم خالص بدهی دولتی این کشور، شروع به تجارت نمود.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

فعلا از اجرای معاملات خرید این جفت ارزی، می پرهیزیم. چرا که تنها پس از نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت موضعی ۱۳۴.۷۲ نموداری، با شکل گیری ماکسیموم های موضعی جدید نیز، برخورد خواهیم نمود. هنوز با بازتاب نزولی نرخ گذاری ها نیز، برخورد ننموده ایم. احتمال ادامه یابی گرایش های نرخی، تا سطوح ۱۳۸.۰۰-۱۳۵.۰۰، بسیار افزون جلوه می نماید.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و دلار کانادا

فعلا می توان به معاملات فروش این جفت ارزی ادامه داد. در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۲۸۱۸ نیز، می توان به بازگشایی پوزیشن های جدید فروش این جفت ارزی نیز، پرداخت.