• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۲.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

تصحیحات نزولی اخیر نرخ گذاری ها، به عنوان تجدید گرایش های کلی، به حساب نمی آید. به همین دلیل نیز، فعلا از اجرای معاملات فروش، دست نگه می داریم. سطوح پشتیبانی معاملات میان روزی این جفت ارزی، شامل ۱.۱۸۰۰ و ۱.۱۸۲۷ نموداری می باشد. مقاومت در پیش رو نیز، شامل سطوح ۱.۱۹۰۰-۱.۱۸۸۰ نموداری خواهد بود. بدین معنی، که می توان با استفاده از راهبرد نفوذ/انعکاس، به اجرای معاملات، میان سطوح کانال گرایش های افقی موجود، در نمودار این جفت ارزی اقدام نمود.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

در حال حاضر، دست یابی نرخ گذاری ها، به سطوح ۱۱۵.۰۰-۱۱۴.۳۰ نموداری را، منتظر می باشیم. با این وجود، در فعلا، می بایست از بازگشایی معاملات خرید، اجتناب ورزید. چرا که خطوط شاخص نوسان ساز نمودار ۴ ساعته ی این جفت ارزی، همواره به محدوده ی اشباع خرید، نزدیک تر شده اند. بدین سبب نیز، با احتمال افزون، انعکاس نزولی به زود نرخ گذاری ها، رو به رو می باشیم. در صورت شکل گیری این افت نرخی، دستیابی مابعد نرخ گذاری ها، به سطوح ۱۱۲.۸۳-۱۱۳.۰۳ نموداری نیز،  بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با توجه به انتظار بازار، به منظور در یافت آمار در پیش روی ایالات متحده، در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور، نرخ نوسانات ارزی GBP/USD، دچار کاهش گردیده است.

به دلیل نهایی بودن این داده ها، درجه ی اهمیت بالای این انتشارات و تاثیر گیری افزون بازار به داده های مربوطه، آشکار بوده و بروز چنین امری، با افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی، در طی اجرای جلسات معاملاتی اروپا، همراه خواهد گردید. به دنبال افزایش های مابعد این شاخص، تا سطح ۱.۳۴۵۰ نموداری ( ۱۵ دقیقه ای)، و بازتاب نزولی ما بعد نرخ گذاری ها - می توان به بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی پرداخت. همچنین احتمال ادامه یابی افزایش های نرخی، در صورت شکست سطح یاد شده - تا سطح ۱.۳۵۰۰ نموداری نیز، موجود می باشد.

به دلیل عدم صعود نرخ گذاری ها، تا ماکسیموم موضعی سپتامبر گرایش های افزایشی سال ۲۰۱۷، با احتمال بروز افت تصحیحاتی به زود نرخ این جفت ارزی، تا سطوح ۱.۳۱۰۰-۱.۳۲۵۰ نموداری، مواجه می باشیم. در صورت صعود نرخ گذاری ها، به خط گرایش های افزایشی ماه دسامبر سال ۲۰۱۷، با ادامه یابی افزایش های نرخی، تا سطح ۱.۳۴۵۰-۱.۳۵۰۰ نیز، رو به رو خواهیم شد.

در صورتی که، نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح ۱.۳۴۰۰ تحکیم یابند، می توان به فروش این جفت ارزی پرداخت.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

در طی جلسات معاملاتی دیروز این جفت ارزی، با انعکاس تصحیحاتی نرخ گذاری ها، از سطح ۱۱۳.۸۴ نموداری، برخورد نمودیم. از اجرای معاملات میان مدت خرید نیز، اجتناب می ورزیم. بازه ی هدفی، شامل سطوح ۱۳۸.۰۰-۱۳۵.۰۰ می باشد.