• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۵.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

همواره می توان به فروش این جفت ارزی، با اسکان دستور stop - loss، در حوالی ماکسیموم موضعی معاملات هفته ی اخیر، پرداخت. اما با توجه به انتشارات در پیش  روی داده های آماری اروپا و شاخص اشتغال غیر کشاورزی آمریکا، می توان با افت تصحیحاتی نرخ گذاری های این جفت ارزی، به میزان ۱۰۰-۷۰ نقطه ی نموداری نیز، برخورد نمود. یعنی تا سطح ۱.۱۹۷۰. با در نظر گیری عدم بروز تغییرات در متن سیاست گذاری های مالی ایالات متحده، به دست سیستم ذخایر فدرال و به تاریخ ۳۱ ژانویه، فعلا از خرید این جفت ارزی اجتناب خواهیم ورزید.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

همواره می توان به خرید این جفت ارزی، تا سطح ۱۱۵.۰۰ نموداری پرداخت. با توجه به کندل های اخیرا شکل گرفته در نمودار های ماهانه و هفتگی این جفت ارزی،  از اجرای معاملات فروش پرهیز می نماییم. چرا که از افت های تصحیحاتی در پیش روی نرخ گذاری ها، می بایست هم چون فرصتی به منظور بازگشایی سودمند تر معاملات خرید، استفاده نمود. گرایش های افزایشی پاییز، در حال ادامه یابی می باشند.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

اجرای معاملات فروش پوند، نسبت به یورو، از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد. بروز انعکاس گرایشی نرخ همواره موجود بوده و افزایش های تصحیحاتی دیروز این جفت ارزی فرصتی است، به منظور بازگشایی سودمند تر معاملات فروش GBP/USD. ادامه یابی چنین سناریویی، تنها تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، به بازه ی ۱.۳۶۳۰-۱.۳۶۰۰ نموداری، امکان پذیر خواهد بود. بدین سبب نیز در چشم اندازی کوتاه مدت، با جهش صعودی و تصحیحاتی نرخ، اما ادامه یابی کاهش های آتی اش، برخورد خواهیم نمود. چرا که مقاومت موضعی سال ۲۰۱۷، حاوی تعداد انبوهی از دستورات stop - loss معاملات فروشندگان این جفت ارزی خواهد بود. بهتر است که به چگونگی تغییرات نرخی دلار توجه بیشتری نمود. در صورت منفی رقم خوردن آمار اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده و نفوذ نرخ شاخص USDX به سطح پشتیبانی ۹۱.۳۰-۹۱.۱۰ نمودار، (به موازات فعال گردیدن خریداران در این محدوده)، با عدم رشد بیشتر نرخ GBP/USD، از مقاومت ۱.۳۶۳۰-۱.۳۶۰۰ نموداری، مواجه خواهیم گردید.

با توجه به اهمیت نه چندان افزون انتشارات امروزی آمار اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده، نفوذ نرخ USDX، به سطوح ۹۱.۳۰-۹۱.۱۰، بعید خواهد بود.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

خرید این جفت ارزی از اولویت برخوردار بوده و به منظور بازگشایی پوزیشن های جدید، نفوذ نرخ گذاری ها، به دیگر سطوح مقاومتی نمودار این جفت ارزی را، انتظار خواهیم کشید. افزایش های آتی نرخ EUR/JPY، تا بازه ی مقاومت ۱۴۰.۰۰-۱۳۸.۰۰ نموداری، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.