• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۸.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

قوه ی فروشندگان رشدی ننموده، چرا که نرخ گذاری ها هنوز پایین تر از محدوده ی ۹۰.۰۰-۸۹.۹۰ نموداری، کاهش نیافته اند. با این وجود حتی از افزایش سطح فعالیت های معاملاتی خریداران دلار نیز، خبری نیست. در حال حاضر، افزایش تصحیحاتی به زود نرخ این شاخص تا محدوده ی ۹۱.۵۰-۹۱.۰۰ نموداری، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱.۲۲۰۰، می تواند با کاهش یابی مابعد نرخ این جفت ارزی، تا سطح ۱.۲۰۸۰ نیز همراه گردد. با این وجود، تا قبل از شکل گیری چنین روندی، احتمال افزایش یابی قابل توجه سطح تقاضای این جفت ارزی، در محدوده ی ۱.۲۱۲۰ نموداری، بسیار افزون جلوه می نماید.

منفی رقم خوردن داده های در پیش روی چین، در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور، می تواند منجر به تحکیم یابی دلار و کاهش یابی نرخ این جفت ارزی گردد. با این وجود، آمار تاثیر گذار تر این روز معاملاتی، شامل داده های مربوط به حوزه ی ساخت و ساز ایالات متحده، تغییرات شاخص های تولیداتی و شاخص درخواست نامه های اولیه ی دریافت بیمه ی بی کاری این کشور، خواهند بود. تغییرات مثبت در متن داده های یاد شده، منجر به تضعیف نرخ گذاری های EUR/USD، خواهند گردید.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

فعلا از فروش این جفت ارزی، می توان اجتناب ورزید. چرا که تحکیمات بیشتر نرخ این جفت ارزی، بالا تر از محدوده ی ۱.۴۰۵۰-۱.۴۰۲۰ نموداری، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. افزایش سطح فعالیت های معاملاتی فروشندگان و افت نرخ گذاری ها تا سطح ۱.۳۸۵۰، احتمال افت مابعد نرخ GBP/USD

 را، تا سطح ۱.۳۸۰۰ افزون تر می نماید و به عنوان یکی از نشانه های مهم تضعیف یابی خریداران، محسوب می گردد. هرچند که تنها پس از نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به محدوده ی ۱.۳۷۵۵-۱.۳۷۲۵ نموداری، می توان به بازگشایی معاملات فروش نیز، پرداخت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

سطح نموداری ۱۱۱.۴۰ همواره شکسته شده، اما احتمال بروز تصحیحات افزایشی و به زود نرخ این جفت ارزی، هنوز امکان پذیر جلوه می نماید. موانع در پیش روی خریداران، که منجر به کند تر شدن رشد های امکان پذیر نرخ USD/JPY نیز،

 به حساب می آیند، شامل سطوح مقاومت ماکسیموم موضعی هفته ی پیش و ماکسیموم موضعی اواخر ۲۰۱۷، می باشند. چنین امری به موازات تضعیف یابی نرخ دلار ایالات متحده، می تواند منجر به همه گیره شدن موجی از فروش بلقوه ی این جفت ارزی، گردد.

 معاملات فروش را، تنها پس از نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی ۱۱۰.۸۵ نموداری، فعال سازید. از نظر کلی، کاهش سطح نرخ گذاری ها پایین تر از سطح پشتیبانی ۱۱۱.۰۰ نموداری، گرایش کلی نرخ گذاری ها را، به گرایشی نزولی تبدیل خواهد نمود.