• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۲.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

نتایج رای گیری اخیر اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان، با موافقت ۳۶۲ تن از ۶۴۲ اعضای پارلمان، به منظور تشکیل ائتلافی بزرگتر به انجام رسید و این امر، تحکیمات نرخی یورو را، به دنبال خواهد داشت.

 

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نوسانات نرخی دلار ایالات متحده، هنوز پایین تر از محدوده ی مقاومت ۹۰.۰۰-۸۹.۹۰ نموداری استقرار دارند. هر گونه افزایش نرخی، بالا تر از سطح ۹۰.۵۰ نیز، با افزایش ناگهانی اشباع خرید و افت نرخ گذاری ها، همراه خواهد گردید. بروز چنین نوساناتی، به عنوان عامل اصلی مبهم گردیدن گرایش های آتی نیز، به شمار خواهد آمد. به منظور اجرای معاملات فروش دلار نیز، تا قبل از بازگشت دوباره ی نرخ شاخص USDX، پایین تر از محدوده ی ۹۰.۰۰-۸۹.۹۰، صبر نمایید.

همچنین تا قبلا از شکل گیری این سناریو، افزایش یابی تصحیحاتی نرخ دلار، تا محدوده ی ۹۱.۵۰-۹۱.۰۰ نموداری،  بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری های این جفت ارزی، هنوز مابین سطوح کانال گرایش های افقی ۱.۲۳۰۰-۱.۲۲۰۰ نموداری، نوسان سازی می نمایند. هم اکنون، احتمال نفوذ به زود نرخ گذاری ها، با سطح پشتیبانی این کانال و ادامه یابی افت های نرخی، تا سطح ۱.۲۰۸۰ نموداری نیز، افزون جلوه می نماید. تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، به محدوده ی ۱.۲۳۰۰-۱.۲۲۸۰ نموداری، می توان با شروع دوباره ی افزایش های نرخی این جفت ارزی، برخورد نمود.

با وجود اهمیت نه چندان افزون نتایج نشست گروه یورو، بر نرخ گذاری های این جفت ارزی و با توجه به نظریه ی اخیر متخصصین، در رابطه با خروج گرایش های نرخی جفت های ارزی از فازی افزایشی، به فازی واگرایانه، می بایست با توجه بیشتری به بررسی نتایج این نشست پرداخت. تثبیت چنین نظریه ای، با تحکیمات نرخی یورو، همراه خواهد گردید. اما در صورت بیشتر جلوه نمودن حجم مشکلات موجود، از نتایج مشکلات حل شده، در طی انجام گیری این نشست - احتمال کند تر شدن روند افزایشی نرخ جفت ارزی نیز، افزایش می یابد.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها، هنوز پایین تر از سطح مقاومت ۱.۳۹۴۰ نموداری، استقرار دارند. با این وجود، سطح فعالیت های معاملاتی فروشندگان نیز، افزایش چندانی نیافته است. به همین دلیل نیز، احتمال دست یابی موقت نرخ این جفت ارزی، به محدوده ی ۱.۴۰۴۰-۱.۴۰۰۰ نموداری، بسیار افزون، جلوه می نماید. در صورتی که نرخ گذاری ها، به زیر محدوده ی پشتیبانی ۱.۳۸۱۵-۱.۳۸۰۵ نموداری، نفوذ نمایند، با افت ما بعد شاخص GBP/USD، تا محدوده ی ۱.۳۷۴۰-۱.۳۷۲۵ و حتی ۱.۳۶۱۰-۱.۳۵۸۰ نموداری نیز، مواجه خواهیم شد.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

همواره، با تست استقامتی سطح مقاومت ۱۱۰.۸۵ نموداری، برخورد نموده ایم. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، با رشد ما بعد نرخ USD/JPY، تا سطح ۱۱۱.۴۰ و حتی محدوده ی ۱۱۲.۰۰.۱۱۱.۹۰ نموداری نیز، همراه خواهد گردید. شکل گیری چنین سناریویی، تنها در صورت تحکیم یابی نرخ دلار، به انجام خواهد رسید. در غیر این صورت، افت به زود نرخ این جفت ارزی، تا سطح ۱۰۹.۰۰ نموداری و تا اواخر هفته ی جاری نیز، بسیار امکان پذیر، جلوه خواهد نمود.